Tilbage til temalisten

Identitet og grænse

Hvilken betydning har identitet i grænselandet i 2020?

Formål: Formålet med denne opgave er at se på et eksempel af en personlig opfattelse omkring identitetsfølelser i grænselandet og forstå og vurdere udsagnet og få en diskussion om emnet i gang.

Forudsætninger: Du skal kende til begreber som identitet og hjemstavn (Heimat) og andre tilhørende begreber og have en opfattelse af hvad disse begreber omfatter og betyder.

Robert Habeck har siden 2018 været den ene af de to formænd for partiet Die Grünen ("De grønne").

Robert Habeck har siden 2018 været den ene af de to formænd for partiet Die Grünen ("De grønne").

Foto: Stephan Röhl/Flickr

Læs interviewet med Robert Habeck  og læs artiklen af Adam Holm i de 2 numre af magasinet Grænsen og beskæftig dig med følgende spørgsmål:

 

A: Hvordan definerer Robert Habeck personligt begrebet “Heimat”?

På hvilken måde er der en sammenhæng mellem identitet og hjemstavn (Heimat)?

 

B: Hvilken rolle spiller hans egen oprindelse i Slesvig-Holsten for hans holdning og følelse omkring identitet?

Har hans børn samme opfattelse omkring “Heimat” som han har?

 

C: Hvilken rolle spiller identitet og hjemstavn i den politiske diskussion i dag?

På hvilken måde problematiserer Habeck brugen af ordet “Heimat” i Tyskland?

 

D: Hvordan ser Adam Holm på Europas udvikling?

Valgplakat for det tyske højrenationale parti Alternative für Deutschland. På plakaten ses sloganet "Mut. Wahrheit. Heimat" ("Mod. Sandhed. Hjemstavn.").

Valgplakat for det tyske højrenationale parti Alternative für Deutschland. På plakaten ses sloganet "Mut. Wahrheit. Heimat" ("Mod. Sandhed. Hjemstavn").

Foto: Wikimedia Commons