Tilbage til temalisten

Værdien af et anerkendende og samarbejdende grænseland

Forståelse for hinanden på begge sider af en national grænse

Formål: Du får indsigt i - og viden om, hvordan samarbejde hen over en grænse i et grænseland er tillidsskabende og udvikler øget forståelse for identitet, etnicitet, nationalisme og nationalstat

 

Forudsætninger: Du kan med fordel inddrage din viden om afstemningen i det dansk-tyske grænseland 1920, om København-Bonn erklæringen og region Sønderjylland-Schleswig. Du skal desuden have indsigt i begreber som identitet og nationalisme

 

Dansk dronning

Danmarks dronning Margrethe 2

Foto: Wikimedia Commons

Dronning Margrethe 2 holdt som sædvanligt nytårstale den den 31.12.22 i en direkte tv-transmission.

I den nævner hun forholdet i det dansk tyske grænseland med følgende:

(...) citat: ”Jeg sender også mine hilsner og tanker til de danske i Sydslesvig. I urolige tider står vort grænseland som et lysende eksempel på, at forskellige sprog, kulturer og traditioner kan leve fredeligt side om side. Det kan både det danske og det tyske mindretal være stolte af. Jeg ønsker alle et godt nytår”. citat slut (...)

 

Spørgsmål:

 1. Diskuter, hvad hun kan mene med dette udsagn.
 2. Undersøg på baggrund af dronningens nytårstale og det interview grænseforeningens formand Peter Skov Jakobsen giver om talen til TVSyd, hvad der ligger i begrebet national identitet? 

Kom herunder ind på: 

 • Nationalsprog 
 • Gensidig forpligtelse overfor hinanden og staten
 • Fælles fortid og fremtid
 • Handle i fællesskab
 • Hører hjemme i et geografisk afgrænset område (hjemland)
 • Fælles kulturelle og sociale værdier

 

Jørgen Kühls artikel er en oversigt og gennemgang af forholdene i 3 europæiske grænselande med grænseafstemninger efter 1. verdenskrig. 

 1. Diskuter med  afsæt i den og Karsten Fledelius artikel i Grænsen 2014 om forholdene i Ukraine i 2014 følgende: 
 • hvordan har udviklingen været i de berørte grænseegne?  Inddrag begreber som blød nationalisme ( solidaritet med nationen; respekt for forskelligheder; hverdagsnationalisme; skaber fællesskab m.v.) og hård nationalisme ( egen nation står over alle andre; intolerance overfor andre; radikalisering; os og dem m.v. ) i diskussionen
 1. Diskuter endelig til sidst, om og evt. hvordan de stridende parter i krigen i Ukraine i dag kan lade sig inspirere af det dansk tyske grænseland og af de øvrige områder i Europa, hvor afstemninger har haft indflydelse på samværsforhold i grænseregionerne.