Tilbage til temalisten

København – Bonn erklæringerne set med nutidige øjne

Erklæringernes påvirkning på mindretallene i dag

Formål: At forstå, hvordan de to erklæringer påvirker livet i de to mindretal i dag.

Forudsætninger: Kendskab til de centrale elementer i KøbenhavnBonn erklæringerne i 1955 og til de politiske overvejelser, der førte til gennemførelsen af erklæringerne.

A: Læs Anders Fogh Rasmusens tale i anledning af 50 året for København-Bonn Erklæringerne samt Gerhard Schröders tale i samme anledning igennem og undersøg, hvad de centrale budskab er, og hvordan de to stater ser på mindretallenes udvikling efter 1955.

 

B: Læs valgfrit 4 af elevberetningerne fra Bonn-erklæringen og de unge og opstil på den baggrund, hvad et ungt mindretalsliv består af anno 2005.

 

C: Tag afsæt i hæftet “ietGrænseland – sameksistens i grænselandet” og diskuter hvordan mindretalslivet i grænseområdet folder sig ud aktuelt i din egen tid?