Tilbage til temalisten

Hvordan skal fremtidens grænse se ud?

Tag stilling og find på løsninger til Danmarks grænsekontrol 

Formål: At få en større forståelse for en grænses betydning og hvilken indflydelse grænsekontrol har. 

Forudsætninger: I skal kende begreberne ”grænsen som linje” og ”grænsen som rum”. I skal desuden have kendskab til Danmarks nuværende grænsekontrol og forskellige holdninger til kontrollen. Det kan I for eksempel få ved at arbejde med rollespillet ”Grænsekontrol – to be or not to be” først.

Grænsekontrol

Foto: Niels Poulsen

A: Forklar  

Hvad menes der med ”grænsen som linje” og ”en grænsen som rum”? Find forskellige eksempler på, hvornår grænsen er en linje og hvornår den er et rum.  

Kan grænsen være et rum samtidig med, at der er grænsekontrol? 

 

B: Undersøg 

Overvej de forskellige argumenter for og imod fysisk grænsekontrol ved linjen mellem Danmark og Tyskland. Hvordan forholder du dig til den type grænsekontrol? Hvilke argumenter vægter højest for dig? Hvad finder du vigtigst, det lokale eller det nationale perspektiv? 

 

C: Idégenerer 

Brainstorm i grupper nye og anderledes idéer til, hvordan man kan lave grænsekontrol. Der er ingen begrænsninger og idéerne må gerne umiddelbart virke svære at gennemføre eller utopiske. 

Lav en præsentation af gruppens idé og find jeres bedste argumenter frem. I skal herunder tage stilling til, hvilken type grænse jeres grænsekontrol skal fremme. 

 

D: Præsenter 

Præsentér efter tur jeres idéer for hinanden. Argumentér for, hvorfor jeres idé til grænsekontrol vil fungere bedst. Her skal I se både på det lokale og det nationale niveau. 

Når alle grupper har præsenteret deres idé, kan I lave en debatrunde, hvor I stiller kritiske eller dybdeborende spørgsmål til de andre grupper og argumenterer for og imod de forskellige idéer. 

I skal ikke nødvendigvis nå frem til en konklusion eller være enige – det vigtigste er at udveksle og udfordre hinandens holdninger og tænke ud af boksen om grænsekontrol.