Tilbage til temalisten

Grænsekontrol – to be or not to be

Rollespil om grænsekontrol

Dette rollespil går ud på at skabe en debat om fordele og ulemper ved den grænsekontrol man møder ved de store grænseovergange, når man skal ind i Danmark fra Tyskland (2016 og frem) 

Debatten kan afvikles indenfor 90 min. og er inddelt i fire runder 

 

Runde 1: Klassen deles i fire grupper 

Gruppe 1 skal lave en liste med de 5 vigtigste fordele ved den nuværende grænsekontrol 

Gruppe 2 skal lave en liste med de 5 vigtigste ulemper ved den nuværende grænsekontrol 

Gruppe 3 skal lave en liste med 5 faktuelle oplysninger om den nuværende grænsekontrol 

Gruppe 4 laver 3 kritiske spørgsmål til fortalerne for den nuværende grænsekontrol og 3 kritiske spørgsmål til modstanderne af grænsekontrollen. 

 

Grupperne kan tage udgangspunkt i det medfølgende materiale og links, men er også velkommen til selv at søge mere information. 

 

Runde 2: Klassen sætter sig i en rundkreds. Alle skal kunne se hinanden. 

De tre første grupper fremlægger de punkter, de er kommet frem til og begrunder dem kort. Der er ikke mulighed for at kommentere på fremlæggelsen. 

 

Runde 3: Alle rejser sig og går sammen to og to på tværs af grupperne.  

Her fortæller man sin makker, hvad man mener om grænsekontrol. Når begge har fortalt, hvad de mener, finder man en ny makker. Der skal fortsat ikke kommenteres på den enkeltes holdning. Man fortæller og lytter. 

 

Runde 4: Alle sætter sig i rundkredsen igen. 

Ordet er nu frit. Man kan kommentere på punkterne og på de holdninger man har hørt. 

Gruppe 4 spiller ind med de kritiske spørgsmål. 

Alle skal kunne komme til orde. I skal ikke nå frem til en konklusion. Det er en meningsudveksling på baggrund af den viden, der er kommet ud af arbejdet med de første punkter.