Tilbage til temalisten

Grænsedragningen i 1920

Påvirk beslutningstagerne

INDLEDNING:

Da grænsen mod Tyskland i 1920 skulle fastlægges, var det på ingen måde en selvfølge, at den skulle ligge på det sted, hvor den er i dag. I Danmark og især i Sønderjylland var der stærke nationalistiske bevægelser, som havde hver sin opfattelse af, hvor den skulle ligge. Og hver bevægelse havde stærke argumenter for sine standpunkter, som bl.a. var baseret på forskellige opfattelser af national identitet og selvforståelse. Også den radikale regering havde sin opfattelse, som den havde gode grunde til at være meget opsat på at få gennemført.

I kølvandet på det tyske nederlag i Første Verdenskrig, kom grænsedragningen til at skulle fastsættes under Versailles-konferencen. Her havde også stormagterne hver sin agenda, som man ville gennemtrumfe. I dette klima var der således mulighed for bevægelserne at påvirke beslutningstagerne med sine argumenter, og ikke alle var lige afvisende over for dem. I nedenstående vil vi genskabe omstændighederne på Versailles-konferencen, hvor bevægelserne vil få mulighed for at påvirke stormagterne.

De såkaldte "Fire Store" ved fredskonferencen i Versailles. Fra venstre ses Italiens statsminister Vittorio Orlando, Storbritanniens premierminister David Lloyd George, Frankrigs premierminister Georges Clemenceau og USA's præsident Woodrow Wilson.

De såkaldte "Fire Store" ved fredskonferencen i Versailles i 1919. Fra venstre ses Italiens statsminister Vittorio Orlando, Storbritanniens premierminister David Lloyd George, Frankrigs premierminister Georges Clemenceau og USA's præsident Woodrow Wilson.

Fra: Wikimedia Commons. Public domain.

NB: Teksten til rollespillet ligger også under “Materiale” som et pdf- dokument. Her ligger ligeledes kilderne, der anvendes i spillet.

OVERSIGT: SPILLETS FASER

Del 1: Forberedelsen: Alle elever inddeles i grupper og begynder at løse opgaverne, som er angivet i gruppebeskrivelserne (se afsnittet: grupper og opgaver)

Del 2: De danske taler: De nationale bevægelser og den danske regering holder taler (en efter en) for stormagter og tilhørere. I talen fremlægger man sine synspunkter og underbygger dem med fakta i bestræbelser på at overbevise stormagterne. Stormagterne noterer standpunkterne og forholder sig til dem i sine taler. Hovedgruppe tre noterer ned gennem hele seancen, da der skal refereres til forløbet i brevene og artiklerne.

Del 3: Stormagternes taler: (Efter kort pause) Stormagterne kommer med deres svar på de danske taler. Her fremlægger stormagterne sine egne opfattelser og kommer evt. med tilsagn om, hvilke bevægelsers standpunkter, som man kan se sig selv arbejde for under konferencen.

Del 4: De danske svar: (Efter kort pause) De nationale bevægelser og den danske regering forholder sig i korte svar/indlæg til de tidligere indlæg fra bevægelser, regering og stormagterne. Dette er gruppens sidste chance for at overbevise stormagterne.

Del 5: Afsluttende diskussion/forhandling: Fra talerstolen fremfører stormagterne på skift korte indlæg, hvor man forsøger at nå til enighed om, hvor grænsen skal gå. Diskussionen afsluttes først, når stormagterne (sejrherrerne) er blevet enige om en løsning.

Del 6: Vurdering: Afslutningsvis diskuteres og vurderes forløbet på klassen. Hvem mente hvad? Konsekvenser? Osv.

Del 7: Hovedgruppe 3: Gruppen fremlægger artikler og breve den følgende gang.

 

OVERSIGT: SPILLETS GRUPPER OG PERSONER

Hovedgruppe 1: De danske udsendte

1. Dannevirkebevægelsen

2. Aabenraabevægelsen

3. Flensborgbevægelsen

4. Den danske regering

 

Hovedgruppe 2: Stormagterne på Versailles-konferencen

1.  Den amerikanske delegation

2.  Den franske delegation

3.  Den engelske delegation

4.  Den tyske delegation

 

Hovedgruppe 3: Tilhørere, som referer til hjemstavn, avis etc.

1. Journalist fra det konservative Nationaltidende

2. Journalist fra det radikale Politiken

3. Tilhører fra den tyske befolkningsgruppe i Aabenraa

4. Tilhører fra den danske befolkningsgruppe i Flensborg

5. Tilhører fra den danske befolkningsgruppe i byen Niebüll

6. Tilhører fra den tyske befolkningsgruppe i Flensborg

 

 

GRUPPER OG OPGAVER

Eleverne inddeles:

– I hovedgruppe 1 og 2 fordeles eleverne således, at der er 2-3 elever i hver gruppe.

– I hovedgruppe 3 er der en person til hver.

 

Hovedgruppe 1: De danske udsendte 

1. Dannevirkebevægelsen

a)

Tag udgangspunkt i kilde 6 & 7. Dernæst orienterer I jer på internettet om 
Versailles-konferencens indhold, samt stormagternes og de andre bevægelsers syn på 
grænsedragningen.

b)

Lav noter med de argumenter, som underbygger jeres syn på grænsedragningen.

c)

Brug jeres noter til at skrive en tale, som skal overbevise stormagterne om, at jeres 
syn på grænsedragningen skal gennemføres (husk at talen skal være formel).

d)

Gennemlæs kilderne 1-5. Der er godt at være forberedt på, hvad de andre vil 
argumentere for – og ikke mindst, hvilke argumenter, de vil bruge.

e)

Gennemlæs kilderne 8-12. Dette vil give jer en idé om, hvem af stormagterne, I 
ville kunne appellere til.

f)

Ret nu talen til og øv den!

2. Aabenraabevægelsen

a)

Tag udgangspunkt i kilde 2 og 4. Dernæst orienterer I jer på internettet om 
Versailles-konferencens indhold, samt stormagternes og de andre bevægelsers syn på 
grænsedragningen.

b)

Lav noter med de argumenter, som underbygger jeres syn på grænsedragningen.

c)

Brug jeres noter til at skrive en tale, som skal overbevise stormagterne om, at jeres 
syn på grænsedragningen skal gennemføres (husk at talen skal være formel).

d)

Gennemlæs kilderne 1 og 3 samt 6-7. Der er godt at være forberedt på, hvad de 
andre vil argumentere for – og ikke mindst, hvilke argumenter, de vil bruge.

e)

Gennemlæs kilderne 8-12. Dette vil give jer en idé om, hvem af stormagterne, I 
ville kunne appellere til.

f)

Ret nu talen til og øv den!

3. Flensborgbevægelsen

a)

Tag udgangspunkt i kilde 5. Dernæst orienterer I jer på internettet om 
Versailles-konferencens indhold, samt stormagternes og de andre bevægelsers syn på 
grænsedragningen.

b)

Lav noter med de argumenter, som underbygger jeres syn på grænsedragningen.

c)

Brug jeres noter til at skrive en tale, som skal overbevise stormagterne om, at jeres 
syn på grænsedragningen skal gennemføres (husk at talen skal være formel).

d)

Gennemlæs kilderne 1-4 og 6-7. Der er godt at være forberedt på, hvad de andre vil 
argumentere for – og ikke mindst, hvilke argumenter, de vil bruge.

e)

Gennemlæs kilderne 8-12. Dette vil give jer en idé om, hvem af stormagterne, I ville kunne appellere til.

f)

Ret nu talen til og øv den!

4. Den danske regering

a)

Tag udgangspunkt i kilde 1 & 3. Dernæst orienterer I jer på internettet om 
Versailles-konferencens indhold, samt stormagternes og de nationale bevægelsers syn 
på grænsedragningen.

b)

Lav noter med de argumenter, som underbygger jeres syn på grænsedragningen.

c)

Brug jeres noter til at skrive en tale, som skal overbevise stormagterne om, at jeres 
syn på grænsedragningen skal gennemføres (husk at talen skal være formel).

d)

Gennemlæs kilderne 2 & 4-7. Der er godt at være forberedt på, hvad de andre vil 
argumentere for – og ikke mindst, hvilke argumenter, de vil bruge.

e)

Gennemlæs kilderne 8-12. Dette vil give jer en idé om, hvem af stormagterne, I 
ville kunne appellere til.

f)

Ret nu talen til og øv den!

 

Hovedgruppe 2: Stormagterne på Versailles-konferencen

1. Den amerikanske delegation

a)

Tag udgangspunkt i kilde 8. Dernæst orienterer I jer på internettet om 
Versailles-konferencens indhold, samt de andre stormagters og de nationale 
bevægelsers syn på grænsedragningen.

b)

Lav noter med de argumenter, som beskriver det amerikanske syn på de 
principper, som bør ligge til grund for Versaillesfreden.

c)

Brug jeres noter til at skrive en tale, som skal overbevise de andre stormagter 
om, at de amerikanske principper skal følges (husk at talen skal være formel).

d)

Gennemlæs kilderne 1-7. Dette vil forberede jer på, hvilke argumenter, den 
danske regering og bevægelserne vil bruge. Gør jer nogle tanker om, hvilke 
forslag, I ville kunne støtte ud fra jeres overbevisning.

e)

Gennemlæs kilderne 9-12. Dette vil give jer en idé om, hvad de andre stormagter 
mener. Det bør der tages højde for i talen.

f)

Ret nu talen til og øv den!

2. Den franske delegation

a)

Tag udgangspunkt i kilde 9. Dernæst orienterer I jer på internettet om 
Versailles-konferencens indhold, samt de andre stormagters og de nationale 
bevægelsers syn på grænsedragningen.

b)

Lav noter med de argumenter, som beskriver det franske syn på de principper, som 
bør ligge til grund for Versaillesfreden.

c)

Brug jeres noter til at skrive en tale, som skal overbevise de andre stormagter om, at 
de franske principper skal følges (husk at talen skal være formel).

d)

Gennemlæs kilderne 1-7. Dette vil forberede jer på, hvilke argumenter, den 
danske regering og bevægelserne vil bruge. Gør jer nogle tanker om, hvilke forslag, 
I ville kunne støtte ud fra jeres overbevisning.

e)

Gennemlæs kilderne 8, samt 10-12. Dette vil give jer en idé om, hvad de andre 
stormagter mener. Det bør der tages højde for i talen.

f)

Ret nu talen til og øv den!

3. Den engelske delegation

a)

Tag udgangspunkt i kilde 10-12. Dernæst orienterer I jer på internettet om 
Versailles-konferencens indhold, samt de andre stormagters og de nationale 
bevægelsers syn på grænsedragningen.

b)

Lav noter med de argumenter, som beskriver det engelske syn på de principper, som 
bør ligge til grund for Versaillesfreden.

c)

Brug jeres noter til at skrive en tale, som skal overbevise de andre stormagter om, at 
de engelske principper skal følges (husk at talen skal være formel).

d)

Gennemlæs kilderne 1-7. Dette vil forberede jer på, hvilke argumenter, den 
danske regering og bevægelserne vil bruge. Gør jer nogle tanker om, hvilke forslag, I ville kunne støtte ud fra jeres overbevisning.

e)

Gennemlæs kilderne 8-9. Dette vil give jer en idé om, hvad de andre stormagter mener. Det bør der tages højde for i talen.

f)

Ret nu talen til og øv den!

4. Den tyske delegation

a)

I orienterer jer på internettet om Versailles-konferencens indhold (specielt Tysklands 
situation!) samt stormagternes og de nationale bevægelsers syn på 
grænsedragningen.

b)

Lav noter med de argumenter, som beskriver det tyske syn på de principper, som bør 
ligge til grund for Versaillesfreden.

c)

Brug jeres noter til at skrive en tale, som skal overbevise de andre stormagter om, at 
de tyske principper skal følges (husk at talen skal være formel).

d)

Gennemlæs kilderne 1-7. Dette vil forberede jer på, hvilke argumenter, som den 
danske regering og bevægelserne vil bruge. Gør jer nogle tanker om, hvilke forslag, 
som I ville kunne støtte ud fra jeres overbevisning.

e)

Gennemlæs kilderne 8-12. Dette vil give jer en idé om, hvad de andre stormagter 
mener. Det bør der tages højde for i talen.

f)

Ret nu talen til og øv den!

 

Hovedgruppe 3: Tilhørere, som refererer til hjemstavn, avis etc.

1. Journalist fra det konservative Nationaltidende

a)

Din opgave er at dække konferencen og skrive en artikel til Nationaltidende, hvor du 
beretter om forløbet og resultaterne i forbindelse med diskussionen om 
grænsedragningen.

b)

Du vil gerne være godt forberedt på de argumenter, som du vil møde, og derfor 
orienterer du dig på internettet om Versailles-konferencen, samt bevægelserne og stormagternes holdninger. Dernæst gennemlæser du kilderne 1-12 for hurtigt at få styr på, hvem der kan forventes at mene hvad. Husk at tage noter.

c)

Under talerne tager du noter og holder styr på, hvem der mener hvad.

d)

Skriv din artikel og husk at du her godt må være farvet af din ophavssituation.

2. Journalist fra det radikale Politiken

a)

Din opgave er at dække konferencen og skrive en artikel til Politiken, hvor du beretter om 
forløbet og resultaterne i forbindelse med diskussionen om grænsedragningen.

b)

Du vil gerne være godt forberedt på de argumenter, som du vil møde, og derfor 
orienterer du dig på internettet om Versailles-konferencen, samt bevægelserne og stormagternes holdninger. Dernæst gennemlæser du kilderne 1-12 for hurtigt at få styr på, hvem der kan forventes at mene hvad. Husk at tage noter.

c)

Under talerne tager du noter og holder styr på, hvem der mener hvad.

d)

Skriv din artikel og husk, at du her godt må være farvet af din ophavssituation.

3. Tilhører fra den tyske befolkningsgruppe i Aabenraa

a)

Du er så heldig at have fået adgang til Versailles-konferencen. Da du tilhører en af de 
befolkningsgrupper, som kan blive berørt af forhandlingerne, er du meget spændt på, hvordan argumenterne fra de danske nationalistiske bevægelser vil blive modtaget af stormagterne. Din familie vil med stor sikkerhed også blive berørt af den kommende grænsedragning, og derfor vil du skrive et brev til dem, hvor du beretter om, hvad du har hørt på konferencen og dens forløb. Herunder kommer du naturligvis ind på, hvordan det kommer til at berøre jer, og hvad du synes om det. Du sender brevet umiddelbart efter konferencens afslutning.

b)

Du vil gerne være godt forberedt på de argumenter, du vil møde, og derfor orienterer du dig på internettet om Versailles-konferencen, samt bevægelserne og stormagternes holdninger. Dernæst gennemlæser du kilderne 1-12 for hurtigt at få styr på, hvem der kan forventes at mene hvad. Husk at tage noter.

c)

Under talerne tager du noter og holder styr på, hvem der mener hvad.

d)

Skriv dit brev og husk, at du her godt må være farvet af din ophavssituation.

4. Tilhører fra den danske befolkningsgruppe i Flensborg

a)

Du er så heldig at have fået adgang til Versailles-konferencen. Da du tilhører en af de befolkningsgrupper, som kan blive berørt af forhandlingerne, er du meget spændt på, hvordan argumenterne fra de danske nationalistiske bevægelser vil blive modtaget af stormagterne. Din familie vil med stor sikkerhed også blive berørt af den kommende grænsedragning, og derfor vil du skrive et brev til dem, hvor du beretter om, hvad du har hørt på konferencen og dens forløb. Herunder kommer du naturligvis ind på, hvordan det kommer til at berøre jer, og hvad du synes om det. Du sender brevet umiddelbart efter konferencens afslutning.

b)

Du vil gerne være godt forberedt på de argumenter, som du vil møde, og derfor orienterer du dig på internettet om Versailles-konferencen, samt bevægelserne og stormagternes holdninger. Dernæst gennemlæser du kilderne 1-12 for hurtigt at få styr på, hvem der kan forventes at mene hvad. Husk at tage noter.

c)

Under talerne tager du noter og holder styr på, hvem der mener hvad.

d)

Skriv dit brev og husk, at du her godt må være farvet af din ophavssituation.

5. Tilhører fra den danske befolkningsgruppe i byen Niebüll

a)

Du er så heldig at have fået adgang til Versailles-konferencen. Da du tilhører en af de 
befolkningsgrupper, som kan blive berørt af forhandlingerne, er du meget spændt på, hvordan argumenterne fra de danske nationalistiske bevægelser vil blive modtaget af stormagterne. Din familie vil med stor sikkerhed også blive berørt af den kommende grænsedragning, og derfor vil du skrive et brev til dem, hvor du beretter om, hvad du har hørt på konferencen og dens forløb. Herunder kommer du naturligvis ind på, hvordan det kommer til at berøre jer, og hvad du synes om det. Du sender brevet umiddelbart efter konferencens afslutning.

b)

Du vil gerne være godt forberedt på de argumenter, som du vil møde, og derfor orienterer du dig på internettet om Versailles-konferencen, samt bevægelserne og stormagternes holdninger. Dernæst gennemlæser du kilderne 1-12 for hurtigt at få styr på, hvem der kan forventes at mene hvad. Husk at tage noter.

c)

Under talerne tager du noter og holder styr på, hvem der mener hvad.

d)

Skriv dit brev og husk at du her godt må være farvet af din ophavssituation.

6. Tilhører fra den tyske befolkningsgruppe i Flensborg

a)

Du er så heldig at have fået adgang til Versailles-konferencen. Da du tilhører en af de 
befolkningsgrupper, som kan blive berørt af forhandlingerne, er du meget spændt på, hvordan argumenterne fra de danske nationalistiske bevægelser vil blive modtaget af stormagterne. Din familie vil med stor sikkerhed også blive berørt af den kommende grænsedragning, og derfor vil du skrive et brev til dem, hvor du beretter om, hvad du har hørt på konferencen og dens forløb. Herunder kommer du naturligvis ind på, hvordan det kommer til at berøre jer, og hvad du synes om det. Du sender brevet umiddelbart efter konferencens afslutning.

b)

Du vil gerne være godt forberedt på de argumenter, som du vil møde, og derfor orienterer du dig på internettet om Versailles-konferencen, samt bevægelserne og stormagternes holdninger. Dernæst gennemlæser du kilderne 1-12 for hurtigt at få styr på, hvem der kan forventes at mene hvad. Husk at tage noter.

c)

Under talerne tager du noter og holder styr på, hvem der mener hvad.

d)

Skriv dit brev og husk at du her godt må være farvet af din ophavssituation.