Tilbage til temalisten

Et dilemmaspil

Tag stilling og argumenter!

I materialelisten finder I et dokument med en række dilemmaer, der kan svares JA eller NEJ til. I skal i dette spil forholde jer til nogle af dilemmaerne. Spillet kan afvikles på 1-2 moduler alt efter, hvordan I spiller det.

Klassen deles i grupper af 4-8 personer.

I kan vælge at beskæftige jer med alle dilemmaerne, eller vælge nogle af dem ud, f.eks. så der er et dilemma pr. gruppe.

Dilemmaspillets 1. runde:

Alle læser de valgte dilemmaer igennem individuelt og tager personligt stilling. Hvad er din holdning til dilemmaet? Efter 5 minutter stemmes der om dilemmaerne.

 

Dilemmaspillets 2. runde:

A) Hver gruppe deler sig i et ja-hold og et nej-hold. Herefter trækker hver gruppe et dilemma.

Gruppen bruger 5 min. på at diskutere dilemmaet og notere nogle af de centrale spørgsmål og synspunkter ned. Herefter deler gruppen sig og fokuserer på henholdsvis ja og nej argumenter. Opgaven er at finde så mange argumenter som muligt, så resten af klassen kan blive overbevist. (20-30 min).

B) Som ovenstående, men I skal supplere argumenterne med konkrete eksempler. Dette kan både være eksempler, I har personligt kendskab til, eller eksempler I finder på nettet. (Yderligere 20-30 min).

 

Dilemmaspillets 3. runde:

A) Grupperne præsenterer på skift deres dilemma og de respektive ja og nej argumenter for klassen.

Præsentationen kan suppleres med illustrationer, power point el.lign.

Hvert dilemma afsluttes med en ny afstemning.

B) Inden selve fremlæggelsen får alle grupper et af de andre dilemmaer (opponentgruppe). Gruppen skal nu lave 3-5 spørgsmål til henholdsvis ja-siden og nej-siden.

Grupperne fremlægger deres dilemma og ja- og nej-grupperne og holder så forsvarstale for deres tilgang til dilemmaet. Herefter får opponentgruppen mulighed for at stille deres spørgsmål.

Hvert dilemma afsluttes med en ny afstemning.