Tilbage til temalisten

Tosprogede byskilte

Rollespil om et borgermøde

Introduktion

I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg, kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den er både tysk og dansk.

På den danske side af grænsen har det tyske mindretal foreslået en lignende ordning i de store sønderjyske byer. Det har givet en del debat, men indtil videre synes der ikke at være nye byskilte på vej.

Rollespillet er lavet som et tænkt scenarie og har ikke fundet sted i virkeligheden.

Rollespil 1. Tosprogede byskilte

Foto: Harro Hallmann/BDN

DEBATTEN OM TOSPROGEDE BYSKILTE

I Nørre Bakkeby har en gruppe borgere med byens turistchef i front henvendt sig til kommunen for at høre, om det ikke er tid til, at byen får byskilte med både byens danske og tyske navn, dvs. Nørre Bakkeby og Norder Hügelstadt. De mener, det vil være et godt signal at sende, og at det vil udvise respekt for byens mindretal. Desuden bliver det mere tydeligt for udefrakommende, at byen har en tokulturel historie. Det er dog ikke alle, der synes, at det er noget, der skal reklameres for. I bund og grund er Nørre Bakkeby jo dansk.

Der indkaldes til et borgermøde, hvor alle synspunkter kan blive fremlagt og man kan få en åben debat om emnet.

Spillet er delt i to:

Del 1: forberedelse af borgermødet

Her forbereder de fem grupper sig på borgermødet

Del 2: Borgermødet

Spørgsmålet er, om kommunen skal arbejde videre med projektet, eller om tiden ikke er til tosprogede byskilte.

Mødet ledes af en fra Kommunikationsenheden. Denne starter med kort at ridse situationen op. Herefter holder hver af de fire politiske partier et oplæg på 3-5 min. Oplæggene efterfølges af en spørge- og debatrunde. Ved mødets afslutning laver referenten en kort opsummering og forsøger at komme med et bud på mødets indstilling til kommunen. Evt. kan man lave en afstemning.

Grupper:

1.     Kommunikationsenhed

2.     Slesvigsk Parti (det tyske mindretals parti)

3.     Socialdemokratiet

4.     Venstre

5.     Dansk Folkeparti

 

KOMMUNIKATIONSENHED

I skal udpege henholdsvis en mødeleder og en referent til borgermødet.

Til mødelederen skal I forberede den indledende tale, der neutralt præsenterer projektet, mødets formål og nogle enkelte centrale synspunkter. Mødelederen skal desuden holde øje med tiden på de enkelte oplæg og være ordstyrer under debatten. Referenten skal samle de vigtigste synspunkter sammen under mødet og lave en afsluttende opsummering. Evt. 5 punkter for, 5 punkter imod. Referenten får hjælp af de øvrige i gruppen. I skal vurdere, hvor vidt der er stemning for at kommunen går videre med projektet.

I forberedelsesfasen skal I gå på besøg i de 4 øvrige grupper og lytte til deres argumenter, evt. lave interviews med repræsentanter fra grupperne. Disse kan inddrages i mødelederens oplæg. Desuden skal I lave en artikel, der præsenterer borgermødets problemstilling. Den kunne f.eks. være bragt i den lokale avis samme dag som borgermødets afholdelse. I kan hænge den op på væggen eller dele den ud til deltagerne før mødet starter.

Under mødet er der nogen, der har særlig fokus på argumenterne for tosprogede byskilte, og nogen der har fokus på argumenterne imod

Forberedelsesfasen:

Forberede mødelederens tale.

Lave en artikel el.lign. der lægger op til borgermødet.

Borgermødet:

Lede mødet.

Samle de vigtigste argumenter og konkludere på mødet.

 

SLESVIGSK PARTI

I repræsenter det tyske mindretals interesser. I er varme fortalere for at der kommer til at stå både Nørre Bakkeby og Norder Hügelstadt på byskiltene. I holder fast på, at det vil være en fordel for Nørre Bakkeby med tosprogede byskilte. I har kontakt med en stor tysk turistorganisation, der hvis forslaget går igennem, vil lave et større fremstød for Nørre Bakkeby og omegn.

Forberedelsesfasen:

I skal forberede et oplæg på 3-5 min, hvor I får så mange argumenter med som muligt, der taler for tosprogede byskilte. Desuden skal I præsentere aftalen med den tyske turistorganisation. Endelig skal I forberede nogle spørgsmål til borgermødets debat.

Borgermødet:

To fra gruppen sidder i panelet og repræsenterer SP’s synspunkter gennem hele mødet. Resten udgør de deltagende borgere. Jeres udgangspunkt er, at I er positive overfor de tosprogede byskilte, men I er ikke bundet af den holdning. I skal stille de forberedte spørgsmål, men I må også gerne komme med nye spørgsmål og kommentarer.

 

SOCIALDEMOKRATIET

I er som udgangspunkt positive overfor idéen med tosprogede byskilte, men mener, det måske er 5 år for tidligt. I vil meget gerne være med til at vise anerkendelse i forhold til områdets tyske mindretal og fremme turismen i området. Men samtidig vil I ikke træde ældre medborgere, der stadig kan huske konflikt- tiden, over tæerne.

I har været i kontakt med nogle af byens mange udenlandske studerende, der fortæller om deres positive oplevelser med den flerkulturelle by Nørre Bakkeby. Nogle af dem kommer fra områder, hvor flersprogede byskilte er en helt naturlig ting.

Forberedelsesfasen:

I skal forberede et oplæg på 3-5 min, hvor I fremhæver argumenter både for og imod tosprogede byskilte. I oplægget skal I komme ind på jeres kontakt med de udenlandske studerende. Endelig skal I forberede nogle spørgsmål til borgermødets debat.

Borgermødet:

To fra gruppen sidder i panelet og repræsenterer Socialdemokratiets synspunkter gennem hele mødet. Resten udgør de deltagende borgere. I har endnu ikke taget stilling og er derfor meget lydhøre overfor de forskellige argumenter. I skal stille de forberedte spørgsmål, men I må også gerne komme med nye spørgsmål og kommentarer.

 

VENSTRE

I er umiddelbart kritiske overfor idéen med tosprogede byskilte. Men er lydhøre og åbne for argumenter. I har forståelse for turistargumentet, men også for de mange ældre medborgere, der kan huske den tyske besættelse og er følelsesmæssigt berørt af forslaget. I har forhørt jer hos dele af det lokale erhvervsliv, og de mener ikke, at tosprogede byskilte vil have den store indflydelse på erhvervsudviklingen i området. Nogle af erhvervslederne foreslår, at man i stedet får flere henvisningsskilte på engelsk i byen. De har en del udenlandske medarbejdere, og deres koncernsproget er derfor engelsk.

Forberedelsesfasen:

I skal forberede et oplæg på 3-5 min, hvor I fremhæver argumenter både for og imod tosprogede byskilte. I oplægget skal I komme ind på jeres kontakt til erhvervslivet. Endelig skal I forberede nogle spørgsmål til borgermødets debat.

Borgermødet:

To fra gruppen sidder i panelet og repræsenterer Venstres synspunkter gennem hele mødet. Resten udgør de deltagende borgere. I har endnu ikke taget stilling og er derfor meget lydhøre overfor de forskellige argumenter. I skal stille de forberedte spørgsmål, men I må også gerne komme med nye spørgsmål og kommentarer.

 

DANSK FOLKEPARTI

I er modstandere af forslaget. Byskiltene skal forblive som de er. Dette synspunkt viger I ikke fra. I mener, det er vigtigt at holde fast i, at Nørre Bakkeby er dansk, og at det er byskiltene selvfølgelig også. Det tyske mindretal kan sagtens læse de danske skilte, og turisterne plejer nok at kunne finde Nørre Bakkeby. I mener desuden, at det vil være en hån mod alle dem, der har ofret deres liv for fædrelandet i krigene mod Tyskland.

Forberedelsesfasen:

I skal forberede et oplæg på 3-5 min, hvor I får så mange argumenter med som muligt, der taler imod tosprogede byskilte. Jeres oplæg skal indeholde et lille historisk afsnit, der opsummerer den sønderjyske kamp for at være danske. Endelig skal I forberede nogle spørgsmål til borgermødets debat.

Borgermødet:

To fra gruppen sidder i panelet og repræsenterer DF’s synspunkter gennem hele mødet. Resten udgør de deltagende borgere. Jeres udgangspunkt er, at I er negative overfor de tosprogede byskilte, men I er ikke bundet af den holdning. I skal stille de forberedte spørgsmål, men I må også gerne komme med nye spørgsmål og kommentarer.

Siden Flensborg fik tosprogede byskilte har flere andre slesvig-holstenske byer fulgt trop. Eksempelvis blev byens danske navn, Lyksborg, tilføjet til byskiltene i Glücksburg i 2016.

Siden Flensborg fik tosprogede byskilte har flere andre slesvig-holstenske byer fulgt trop. Eksempelvis blev byens danske navn, Lyksborg, tilføjet til byskiltene i Glücksburg i 2016.

Foto: Sven Geißler