Tilbage til temalisten

København – Bonn erklæringerne

Udviklingen i det dansk-tyske grænseland

Formål: At få en forståelse for København-Bonn Erklæringerne og deres betydning for udviklingen i det dansk-tyske grænseland.

At blive i stand til at sætte København-Bonn Erklæringerne ind i et europæisk perspektiv.

At få en forståelse for de forskellige forhold, der kan være i spil flertal og mindretal imellem.

Forudsætninger: Kendskab til København-Bonn Erklæringerne og den tilknyttede historie.

Lamberto Zannier (til højre) er Højkommissær for Nationale Mindretal i Organization of Security and Co-operation in Europe (OSCE). Højkommissærens opgave er blandt andet at identificere og adressere etniske spændinger, der potentielt kan udvikle sig til konflikter. Her fotograferet med den estiske ambassadør Eve-Külli Kala.

Lamberto Zannier (til højre) er Højkommissær for Nationale Mindretal i Organization of Security and Co-operation in Europe (OSCE). Højkommissærens opgave er blandt andet at identificere og adressere etniske spændinger, der potentielt kan udvikle sig til konflikter. Her fotograferet med den estiske ambassadør Eve-Külli Kala.

Foto: OSCE/Flickr

A:  Du/ I skal lave en hjemmeside om København-Bonn erklæringerne 1955. Du/I kan f.eks. vælge at bruge wix.com.

Ud over en generel introduktion til Erklæringerne, skal siden indeholde forklaringer på mindst et af følgende punkter:

  • Mindretallenes forhold i de første år efter 2. verdenskrig
  • Mindretallet som merværdi eller som omkostningsfyldt klenodie?
  • Mindretal i det dansk-tyske grænseland i dag
  • Mindretal europæisk set
  • Mindretal og menneskerettigheder
  • Mindretal/Flertal
  • Mindretallenes demokratiske udfordring
     

B:  Analyser de to billeder nedenfor og forhold jer herefter til, hvordan København-Bonn Erklæringerne har påvirket udviklingen.

Sameksistens

Tegning: Niels Poulsen

Sameksistens

Tegning: Niels Poulsen

C: Mange konflikter rundt om i verden har rod i et modsætningsforhold mellem mindretal og flertal. Vælge en konflikt og undersøg om de stridende parter i konflikten vil kunne hente inspiration i København-Bonn Erklæringerne.

Brug Infomedia til at søge relevante artikler.