Tilbage til temalisten

Istedløven

En løves lange rejse gennem historien

Formål: Du får indblik i brugen af symboler og erindring.
Du lærer at arbejde innovativt og kreativt.

Forudsætninger: For at kunne løse opgaverne skal du som minimum starte med at læse teksten ”Istedløvens lange rejse”. Du har desuden brug for at orientere dig i en del af det øvrige materiale.

Opgaverne kan løses hver for sig.

Istedløven vendte tilbage til sin oprindelige plads på den gamle kirkegård i Flensborg i 2011.

Istedløven vendte tilbage til sin oprindelige plads på den gamle kirkegård i Flensborg i 2011.

Foto: fleno.de/Flickr

A: Istedløven kommer til Flensborg 1862

Istedløven blev sejlet fra København til Flensborg under stor festivitas i 1862. Forestil jer, at I er med på turen. Læs forskellige kilder og beretninger om løvens rejse og dens opstilling på kirkegården i Flensborg.

Løs en af følgende opgaver:

1: Du er journalist og skal skrive en beretning til et stort københavnsk dagblad.

2: Du er en ung student og skriver hjem til din søster om dine oplevelser.

3: Du er forfatter og håber at få inspiration til en ny roman. Som en del af det laver du et interview med en af dem, der er med på kirkegården. Skriv det interview.

4: Du er fotograf og skal lave en billedudstilling.

I alle opgaver skal indgå overvejelser over:
– løven som symbol
– forholdet mellem dansk og tysk

 

  Istedløven på den gamle kirkegård i Flensborg før 1864.

  Istedløven på den gamle kirkegård i Flensborg før 1864.

  Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

  B: Istedløven kommer til Flensborg 2011

  • Find artikler, der fortæller om den seneste flytning af Istedløven.
  • Undersøg Flensborg byråds argumenter for at ville have Istedløven tilbage til byen.
  • Diskussionen om at flytte løven er ikke ny. Forklar hvorfor flytning er sket nu og ikke tidligere.
  • Diskuter om et symbol som Istedløven kan ændre betydning, altså blive symbol for noget andet end det oprindelig var tænkt som.

   

   Istedløven flyttes fra sin plads ved Det Kongelige Bibliotek i København i 2010.

   Istedløven flyttes fra sin plads ved Det Kongelige Bibliotek i København i 2010.

   Foto: Nationalmuseet/Flickr

   Istedløven flyttes fra sin plads ved Det Kongelige Bibliotek i København i 2010.

   Foto: Nationalmuseet/Flickr

   C: Istedløven som kollektiv erindring

   • Hvilke former for kollektiv erindring, har været knyttet til Istedløven?
   • Hvordan og hvorfor ændres kollektive erindringer?
   • Hvilken betydning har kollektive erindringer for vores nationale identitet?
   • Find andre eksempler på kollektiv erindring.
   • Find andre eksempler på at kollektiv erindring er blevet brugt til at fremme en national bevidsthed (f.eks. på Balkan).

    

   D: Istedløven i kopi

   I Berlin kan man i dag stadig se Istedløven – i kopi.

   I København har man ikke besluttet sig for, hvad der skal stå på Søren Kierkegaards Plads som erstatning:

   • Kom med forslag til, hvad der skal stå på pladsen. Tegning, animation, billede.
   • Der skal være en inskription til monumentet. Hvad skal der stå?
   Istedløven på pladsen ved Det Kongelige Bibliotek i København. Her stod løven indtil 2010.

   Istedløven på Søren Kierkegaards Plads ved Det Kongelige Bibliotek i København, hvor den stod indtil 2010.

   Foto: Ib Rasmussen/Wikimedia Commons