Tilbage til temalisten

Erindringen om krigen

Krigserindringers udtryk

Formål:

I denne opgave vil der være fokus på, hvordan krigserindringer kommer til udtryk og bliver gengivet på billeder og i film, mindesmærker og musik.

Denne opgave er særligt velegnet til tværfagligt arbejde.

Forudsætninger:

Inden du løser opgaverne, skal du søge viden om 1. Verdenskrig og erindring på nettet. Find inspiration i materialelisten. Det er vigtigt, at du går ind i kilderne. Her vil du finde flere relevante links.

Før du besvarer Opgave C kan du med fordel se en af filmatiseringerne af Intet nyt fra Vestfronten.

A: Gå på opdagelse i musikalske fortolkninger af 1. Verdenskrig:

 

B: Analyser og diskuter sammenhængen mellem det musikalske og lyriske univers i de musikalske fortolkninger af krigen og de faktiske begivenheder.

 • Hvordan bruger sangene henholdsvis Kresten Andresen, Harry Patch og Julefreden?
 • Diskuter hvilke budskaber sangene sender. Har de til formål at fortælle troværdigt om faktiske historiske begivenheder? 

Britiske soldater i en skyttegrav på Vestfronten. Udateret.

Britiske soldater i en skyttegrav på Vestfronten. Udateret.
Mange soldater i skyttegravene skrev poesi for at bearbejde og dele deres oplevelser og følelser af både håb og mismod under krigen.

Foto: National World War I Museum and Memorial

C: Erindringskultur om 1. Verdenskrig er i høj grad baseret på menige soldaters beretninger om deres oplevelser, tanker og følelser under krigen.

Kig nærmere på det i de følgende opgaver:

 • Læs den dansksindede sønderjyske soldat Kresten Andresens brev fra 18. december 1915.
  • Analyser Krestens sprogbrug – hvordan beskriver han krigen og dens betydning for de mennesker, den berører?
 • Kig på samlingen af britisk soldaterpoesi. Sammenlign f.eks. ”The Soldier” af Rupert Brooke (1914) med ”Dulce et Decorum Est” af Wilfred Owen (1918).
  • Hvilken udvikling sker der i soldaternes syn på krigen?
 • Sammenlign Krestens brev med de engelske digte. På hvilke måder adskiller en dansksindet sønderjydes krigserfaringer sig fra en engelsk soldats? Hvad har de mon oplevet ens?

 

D: Se trailer for filmen Intet nyt fra Vestfronten (2022) og læs om Erich Maria Remarques roman og besvar følgende:

 • Hvilket syn på 1. Verdenskrig kommer til udtryk i traileren?
 • Hvilket syn på krig generelt kommer til udtryk?

 

Tag afsæt i den tyske kunstner Otto Dix:

 • Undersøg hvilke erindringselementer, der indgår i Neue Sachlichkeit
 • Diskuter om Otto Dix’ Triptykon afspejler en særlig minde- eller erindringskultur
 • Tag stilling til hvilken sammenhæng der er mellem Intet nyt fra Vestfronten og Otto Dix’ Triptykon

 

Diskutér til sidst, hvilken rolle billeder og film spiller i erindringen om krigen.