Tilbage til temalisten

Historisk reenactment

Historien genopført

Formål: Formålet med denne opgave er at undersøge historisk reenactment nærmere. Med udgangspunkt i Historiecenter Dybbøl Banke og Kampen om Als undersøges forskellige reenactmentgruppers forståelse af sig selv og deres aktiviteter.

Derudover er formålet at sammenligne og diskutere forskellen imellem historieformidlingen på hhv. museer og i historiske reenactmentgrupper og disse forskelles betydning.

Forudsætninger:

Kendskab til de historiske begivenheder de valgte reenactmentgrupper beskæftiger sig med.

Reenactmentgruppen Jydske Landsoldater marcherer ved Krigshistorisk Festival i Rødovre.

Reenactmentgruppen Jydske Landsoldater marcherer ved Krigshistorisk Festival i Rødovre.

Foto: Leif Jørgensen/Wikimedia Commons

A: Kik nærmere på Historiecenter Dybbøl Banke og Kampen om Als’ hjemmesider.

  • Find herefter to andre reenactmentgruppers hjemmesider ved at søge i Google. Den ene gruppe skal også have et bestemt slag som udgangspunkt. Det kan være både danske og udenlandske sider. Undersøg baggrund og formål med de pågældende reenactmentgrupper.

 

B: Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

  •  Redegør kort for gruppernes kendetegn og historiske emneområde.
  • Hvordan beskriver grupperne sig selv og deres historiske aktiviteter?
  • Hvilke formål har reenacmentgrupperne med deres aktiviteter?
  • Er emnet som grupperne genopfører efter din mening politisk? Og hvordan forholder grupperne sig til dette?
  • Sammenlign gruppernes gengivelse af historien med historikernes. Er der forskelle? Hvorfor / hvorfor ikke?
  • Diskuter hvilken betydning det har, om det er et museum eller en privat gruppe, der står bag.

Jeres svar skal være veldokumenterede ved hjælp af kildehenvisninger og underbyggende citater, samt brug af billedkilder hentet fra internettet.

 

C: Præsenter resultaterne af jeres arbejde for de andre elever, enten ved et PowerPoint foredrag, i en blog eller på en hjemmeside.

For viden om historisk reenactment henvises til de følgende medier:

Artikelsøgning via Google, på søgeordene ”historisk reenactment”. Via denne søgning vil der dukke et større antal sider om emnet op. Her drejer det sig om både hjemmesider om emnet, og hjemmesider lavet af historiske reenactmentgrupper.

Engelsk Wikipedia, om historisk reenactment.

Dansk Wikipedia om historisk reenactment.

For viden om danske historiske museer er det muligt at bruge denne hjemmeside: Visit Denmark

Søg på Google ved hjælp af søgeordene ”historiske museer”. I søgeresultatet vil man kunne finde alle danske historiemuseer.

Dokumentarfilm

Her vil et besøg på YouTube være yderst relevant, da et stort antal reenactmentgrupper uploader klip fra deres aktiviteter. Søgeordene er igen ”historisk reenactment” eller ”historical reenactment”. Yderligere søgeord tilføjes hvis en bestemt periode ønskes, for eksempel ”historical reenactment Waffen SS”.

Historiecenter Dybbøl Banke laver historisk reenactment centreret omkring den anden slesvigske krig i 1864.

Historiecenter Dybbøl Banke laver historisk reenactment centreret omkring den anden slesvigske krig i 1864.

Foto: EHRENBERG Kommunikation/Flickr