Tilbage til temalisten

Tyske krigsflygtninge i Danmark

Vilkår for tyske krigsflygtninge i Danmark

Formål: Du kommer til at få indsigt i og viden om de tyske flygtninge og deres ophold i Danmark fra slutningen af 2. verdenskrig frem til ca. 1947. Du får indsigt i og viden om, hvordan Danmark og danskere forholder sig til de mange flygtninge i landet.

Forudsætninger:

Du skal kende til forholdene omkring grænsen efter 1920; du skal have viden om nazismen i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark.

 

Flygtningelejr i Oxbøl

Flygtningelejr for tyske krigsflygtninge i Oxbøl

Foto: Wikimedia Commons.org

Materialet til denne opgave er omfattende og kan føre mange veje hen.

Her er forslag til arbejdsspørgsmål, der kan bringe store dele af materialet i spil:

A: Undersøg omstændighederne, der får flygtninge til at strømme til Danmark: Identificer push og pull faktorer i denne sammenhæng.

B: Hvorledes forholder de danske myndigheder sig til de mange flygtninge?

C: Undersøg hvordan lokalbefolkningen modtager flygtningene

D: Vældig mange flygtninge dør i de danske flygtningelejre. Hvad er bl.a. årsagerne til disse dødsfald?

E: Hvordan beskrives forholdene for specielt flygtningebørnene?

F: Åbn materialet om ”De store lejre” i historielab materialet og brug materialet til en diskussion af a) lejrlivet set med flygtningeøjne; b) myndighedernes rolle i lejrlivets udvikling; c) fraterniseringskravene i begyndelse og i slutningen af lejrene eksistens

H: Hvordan beskriver de tyske flygtninge deres liv i lejrene i lejravisen  ”Deutsche Nachrichten” (se www.tyskeflygtninge.dk)

Flygtningebørn i Odernse

Tyske flygtningebørn i Odense

Foto: Wikimedia Commons.org

Flygtningelejr Vardevej

Et vue over flygtningelejren ved Vardevej

Wikimedia Commons.org