Tilbage til temalisten

Krigen kommer

Når krig bryder ud

Formål: At give et indblik i og forståelse for krigens væsen.

Forudsætninger: En basisviden om 1. Verdenskrig og dens baggrund.

Du har desuden brug for at læse kilderne ”Danskere og socialdemokrater og krigen” og ”Claus Eskildsen: Østfront - Vestfront”.

Den østrig-ungarske tronfølger ærkehertug Franz Ferdinand og hans kone Sophie på officielt besøg i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina 28. juni 1914, fotograferet kort inden de begge blev skudt og dræbt af den serbiske nationalist Gavrilo Princip.

Den østrig-ungarske tronfølger ærkehertug Franz Ferdinand og hans kone Sophie på officielt besøg i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina 28. juni 1914, fotograferet kort inden de begge blev skudt og dræbt af den serbiske nationalist Gavrilo Princip.

Foto: Imperial War Museum

A: 

Den 31. juli klokken 19.00 1914, blev Tyskland erklæret i krigstilstand. Krigen var dermed begyndt, og over hele Europa blev alle borgere, der havde aftjent værnepligt, mobiliseret. Over hele Nordslesvig blev den røde mobiliseringsordre klæbet op på offentlige torv, og i løbet af de næste dage ville soldaterne begynde at strømme til kasernerne.

Du skal vælge en af nedenstående opgaver:

1. Du er journalist og skal skrive en beretning til et stort københavnsk dagblad om krigsudbruddets betydning for sønderjyderne.

2. Du er en ung student, som er blevet indkaldt og skriver hjem til din søster fra kasernen i Flensborg.

3. Du er forfatter og håber at få inspiration til en ny roman om at drage i krig. Som en del af det, laver du et interview med flere af dem, der er indkaldte. Skriv det interview.

4. Du er fotograf og skal lave en billedudstilling.

I alle opgaver skal indgå overvejelser over årsagerne til krigsudbruddet og forholdet mellem at være dansk- og tysksindet sønderjyde. Ligeledes skal I redegøre for jeres kildekritiske overvejelser i brugen af de anvendte kilder.

 

B: 

1.  Undersøg årsagerne til at 1. Verdenskrig bryder ud.

2. Forklar, hvorfor der er både positive og negative reaktioner på krigsudbruddet i Nordslesvig.

3. Diskuter, hvorvidt de dansksindede sønderjyder skulle have nægtet at kæmpe for Tyskland eller ej.

I opgaverne skal der ske dokumentation af jeres argumentation ved hjælp af kilderne i det ovennævnte, eller kilder som I selv finder online. Ligeledes skal I redegøre for jeres kildekritiske overvejelser i brugen af de anvendte kilder.

En amerikansk soldat og en tolk i Zabul-provinsen i Afghanistan i 2009.

En amerikansk soldat og en tolk i Zabul-provinsen i Afghanistan i 2009.

Foto: U.S. Army/Flickr

C: 

1. Undersøg årsagerne til at The War on Terror, eller Krigen mod terror erklæres i 2001.

2. Forklar, hvorfor der er både positive og negative reaktioner på at denne krig erklæres i 2001.

3. Diskuter forskelle og ligheder mellem udbruddet af 1. Verdenskrig og Krigen mod terror.

I besvarelsen skal indgå eksempler fra den politiske debat, der gik forud for kamphandlingerne, der startede efter 2001, både den danske og den internationale debat.

I opgaverne skal der derudover ske dokumentation af jeres argumentation ved hjælp af kilderne i det ovennævnte, eller kilder som I selv finder online. Ligeledes skal I redegøre for jeres kildekritiske overvejelser i brugen af de anvendte kilder.

USA's forsvarsminister Robert McNamara på et besøg i Vietnam i 1964, samme år hvor påståede nordkoreanske angreb på destroyere fra USA's flåde i Tonkinbugten var med til at eskalere USA's engagement i Vietnamkrigen.

USA's forsvarsminister Robert McNamara på et besøg i Vietnam i 1964, samme år hvor påståede nordkoreanske angreb på destroyere fra USA's flåde i Tonkinbugten var med til at eskalere USA's engagement i Vietnamkrigen.

Foto: François Sully/Flickr