Tilbage til temalisten

Krigen kommer

Når krig bryder ud

Den østrig-ungarske tronfølger ærkehertug Franz Ferdinand og hans kone Sophie på officielt besøg i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina 28. juni 1914, fotograferet kort inden de begge blev skudt og dræbt af den serbiske nationalist Gavrilo Princip.

Den østrig-ungarske tronfølger ærkehertug Franz Ferdinand og hans kone Sophie på officielt besøg i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina 28. juni 1914, fotograferet kort inden de begge blev skudt og dræbt af den serbiske nationalist Gavrilo Princip.

Foto: Imperial War Museum

A: 

Den 31. juli klokken 19.00 1914, blev Tyskland erklæret i krigstilstand. Krigen var dermed begyndt, og over hele Europa blev alle borgere, der havde aftjent værnepligt, mobiliseret. Over hele Nordslesvig blev den røde mobiliseringsordre klæbet op på offentlige torv, og i løbet af de næste dage ville soldaterne begynde at strømme til kasernerne.

Du skal vælge en af nedenstående opgaver:

1. Du er journalist og skal skrive en beretning til et stort københavnsk dagblad om krigsudbruddets betydning for sønderjyderne.

2. Du er en ung student, som er blevet indkaldt og skriver hjem til din søster fra kasernen i Flensborg.

3. Du er forfatter og håber at få inspiration til en ny roman om at drage i krig. Som en del af det, laver du et interview med flere af dem, der er indkaldte. Skriv det interview.

4. Du er fotograf og skal lave en billedudstilling.

5. Du er musiker og vil skrive en sang om en dansksindet sønderjyde, der deltager i krigen som tysk soldat. (I denne opgave kan du blive inspireret af materialet i Malmmusik og "Forløb i fokus" her på sitet: Kresten Andresen - breve fra 1. Verdenskrig

I alle opgaver skal indgå overvejelser over årsagerne til krigsudbruddet og forholdet mellem at være dansk- og tysksindet sønderjyde. Ligeledes skal I redegøre for jeres kildekritiske overvejelser i brugen af de anvendte kilder.

Du skal inddrage Krestens Andresens breve (1 eller flere) i perioden august 1914 - september 1914 samt breve fra omkring årsskiftet 1914/1915

 

B: 

1.  Undersøg årsagerne til, at 1. Verdenskrig bryder ud.

2. Forklar, hvorfor der er både positive og negative reaktioner på krigsudbruddet i Slesvig?

3. Diskuter, hvorvidt de dansksindede sønderjyder skulle have nægtet at kæmpe for Tyskland eller ej.

Du skal i spørgsmål 3 inddrage  teksterne i Tema Nationalitet i sitet "1. Verdenskrig - de sønderjyske krigsdeltagere"

 

I opgaverne skal der ske dokumentation af jeres argumentation ved hjælp af kilderne i det ovennævnte, eller kilder som I selv finder online. Ligeledes skal I redegøre for jeres kildekritiske overvejelser i brugen af de anvendte kilder.

En amerikansk soldat og en tolk i Zabul-provinsen i Afghanistan i 2009.

En amerikansk soldat og en tolk i Zabul-provinsen i Afghanistan i 2009.

Foto: U.S. Army/Flickr

C: 

1. Undersøg årsagerne til, at The War on Terror, eller Krigen mod terror erklæres i 2001.

2. Forklar, hvorfor der er både positive og negative reaktioner på at denne krig erklæres i 2001.

3. Diskuter forskelle og ligheder mellem udbruddet af 1. Verdenskrig og Krigen mod terror.

I besvarelsen skal indgå eksempler fra den politiske debat, der gik forud for kamphandlingerne, der startede efter 2001, både den danske og den internationale debat.

I opgaverne skal der derudover ske dokumentation af jeres argumentation ved hjælp af kilderne i det ovennævnte, eller kilder, som I selv finder online. Ligeledes skal I redegøre for jeres kildekritiske overvejelser i brugen af de anvendte kilder.

USA's forsvarsminister Robert McNamara på et besøg i Vietnam i 1964, samme år hvor påståede nordkoreanske angreb på destroyere fra USA's flåde i Tonkinbugten var med til at eskalere USA's engagement i Vietnamkrigen.

USA's forsvarsminister Robert McNamara på et besøg i Vietnam i 1964. Samme år var påståede nordkoreanske angreb på destroyere fra USA's flåde i Tonkinbugten med til at øge USA's engagement i Vietnamkrigen. McNamara tilstod senere, at angrebene delvist var opdigtede som påskud for at eskalere krigen.

Foto: François Sully/Flickr