Tilbage til temalisten

Krigen på vej

1. Verdenskrig på vej

Formål: Formålet med opgaven er at få forståelse for krigens væsen, dvs. hvilke faktorer står bag krig og hvad sker der med et samfund som er i krig? 

Forudsætninger: En basisviden om 1. Verdenskrig og dens baggrund.

World Trade Center i New York City var et af målene for al-Quaedas terrorangreb på USA 11. september 2001.

World Trade Center i New York City var et af målene for terror-netværket al-Qaedas angreb på USA 11. september 2001.

Foto: Library of Congress

Den 31. juli 1914 klokken 19 blev Tyskland erklæret i krigstilstand. Krigen var dermed begyndt, og over hele Europa blev alle borgere, der havde aftjent værnepligt, mobiliseret. Over hele Nordslesvig blev den røde mobiliseringsordre klæbet op på offentlige torv, og i løbet af de næste dage ville soldaterne begynde at strømme til kasernerne.

 

A: Undersøg konsekvenserne af Første verdenskrigs udbrud i grænselandet. 

Hvilke faktorer stod bag Første verdenskrigs udbrud?

Af hvilke grunde var der både positive og negative reaktioner på krigens udbrud i Nordslesvig?

Diskutér spørgsmålet om de dansksindede sydjyder burde have nægtet at gå i krig for Tyskland. 

 

B: Hvordan så situationen ud i grænseregionen? Hvordan håndterede Danmark, henholdsvis Tyskland krigens udbrud? Hvilken krigspolitik fulgte grænselandet, Danmarks eller Tysklands? 

 

C: Undersøg årsagerne til at man efter angrebet den 11. september 2001 erklærede krig mod terror. Hvad stod bag denne krigserklæring som så mange stater fulgte? Hvorfor var der både positive og negative reaktioner på denne krigserklæring mod terror? Hvilke faktorer spillede en rolle i dette sammenhæng? 

 

D: Hvilke fælles træk har krigserklæringerne fra 1914 og 2001? Hvilke forskelle er der? Inddrag de pågældende politiske debatter, både national og international, i jeres diskussion. 

 

Dansksindede sønderjyder, der havde gjort krigstjeneste under 1. Verdenskrig oprettede i 1936 foreningen Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere (D.S.K.) I galleriet herunder kan du stifte bekendtskab med nogle af foreningens medlemmer.