Tilbage til temalisten

Mindretallet og Forbundsdagen

Mindretallets vej ind i den tyske Forbundsdag

Formål: Det danske og det frisiske mindretal i Sydslesvigs parti, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), er i 2021 for første gang siden 1961 valgt ind i den tyske Forbundsdag. Formålet med opgaven er at få en forståelse for SSW som regionalt mindretalsparti. Derudover får du indblik i, hvordan Danmark inddrages i italesættelsen af partiets politik.

Forudsætninger: Du skal vide noget om politiske partier i Tyskland. Derudover skal du vide noget om det tyske valgsystem.

Den nordiske fortid og nutidens politiske verden mødes i SSW's kampagnevideo, hvor partiets spidskandidat, Stefan Seidler, optræder sammen med en gruppe vikinger.

Den nordiske fortid og nutidens politiske verden mødes i SSW's kampagnevideo, hvor partiets spidskandidat, Stefan Seidler, optræder sammen med en gruppe vikinger.

Foto: SSW

 

A: Undersøg valgresultaterne i Slesvig-Holsten ved Forbundsdagsvalget i september 2021.

  • Fokusér på mindretalspartiet SSWs valgresultat.

 

B: Gennemgå materialet med Gösta Nissen og Stefan Seidler i Flensborg Avis og besvar følgende spørgsmål:

  • Hvilken henholdsvis symbolsk og reel betydning ser Gösta Nissen og Stefan Seidler i SSWs rolle i Forbundsdagen?
  • Hvad betyder det for mindretallet og Sydslesvig som region, at SSW er repræsenteret i Forbundsdagen?
  • Hvilken rolle spiller den danske/nordiske velfærdsmodel i SSWs selvforståelse og politiske tilgang?
  • Hvad tænker I, at det kommer til at betyde for Danmark, at det danske bliver repræsenteret i Forbundsdagen?

 

C:.

1.Se videoen og beskrivelsen af partiet på SSWs hjemmeside samt partiets profiler på sociale medier.

  • Hvordan bruges mindretallet i fremstillingen af partiets politik? Hvordan bruges det regionale perspektiv?
  • Hvordan bruges Danmark i partiets argumentation?
  • Hvordan repræsenteres det nordiske i videoen? Se evt. oversættelsen i Niels Rohleders artikel. Sammenlign med danske politiske partiers historiebrug ift. den nordiske fortid.

2. Forestil jer, at I skal lave en flyer for SSW.  Opsummer i flyeren partiets formål og politiske mål helt kort.

 

D: Tag udgangspunkt i partiets eget materiale samt det øvrige materiale og lav et debatpanel.

Panelet kan f.eks. bestå af

  • 2 personer fra det danske mindretal i Sydslesvig
  • 2 personer fra flertalsbefolkningen i Slesvig-Holsten

Fra hver af de to grupper er der en, der argumenterer for og en der argumenterer imod at stemme på SSW.

Argumenter eksempelvis ud fra fordele og ulemper ved at stemme på SSW i henhold til mindretalspolitik, regionalpolitik, arbejdsmarkedspolitik, socialpolitik…