Tilbage til temalisten

Mindretal og deres betydning

Kulturmøde eller kultursammenstød?

Formål: At få forståelse for relationer mellem flertal og mindretal, at sætte kulturmøde overfor kultursammenstød. At få indsigt i betydningen af grænser – i forhold til nationalstater og i forhold til det regionale/lokale.

Forudsætninger: Det er en fordel at kende til begreber som nation og nationalstat, mindretal og minoriteter.

Unge fra det danske mindretal i Sydslesvig i dialog med flertalsunge.

Unge fra det danske mindretal i Sydslesvig i dialog med flertalsunge.

Foto: Grænseforeningen

A: Diskuter hvad det betyder for en nationalstat, at den også omfatter nationale mindretal og minoriteter. Forhold jer bl.a. til om mindretallene mest er en belastning eller en merværdi.

Tag f.eks. udgangspunkt i følgende statements:

”De penge der bruges på mindretal kunne bruges bedre andre steder”

”Mindretal gør en kultur rigere”

”Mindretal er en inspiration for sproglig og kulturel mangfoldighed”

”Mindretal er en vigtig ressource i et demokratisk samfund”

”Mindretal underminerer det nationale sprog og kultur”

”Mindretal bør flytte til det land de identificerer sig med”

”Mindretal er med til at skabe splid”

”Mindretal går foran i forhold til grænseoverskridende samarbejder”

”Mindretal kan hjælpe til med at skabe nye handelsrelationer”

”I en global verden er vi alle mindretal”

 

B: Undersøg mindretalsforhold i andre grænseområder i Europa.

Læs interviewene med unge fra forskellige mindretal i Grænseforeningens Årbog 2009 og Humans of YEN.

 

C: Der er en række grænseoverskridende samarbejder og arrangementer. På begge sider af den dansk-tyske grænse vil man gerne vise, hvad grænselandet har at byde på. Både for at tiltrække turister, nye beboere og virksomheder, der kunne være interesseret i at flytte til området.

Lav en reklame (film, lyd, billede):

–       For grænselandet og det grænseoverskridende

–       For et grænseoverskridende arrangement (må gerne være fiktivt)

–       For et af mindretallene i det dansk-tyske grænseland

–       For Flensborg rettet mod danskere

–       For Danfoss i forhold til at tiltrække nye medarbejdere

I kan evt. drage inspiration fra videoerne om Danevirke Museum og Deutsches Museum Nordschleswig og hvordan de fremstiller grænselandets kulturarv.