Tilbage til temalisten

Cost - benefit ved det danske mindretal

Hvordan opgør man betydningen af et mindretal?

Formål: Du får kendskab til hvor meget den danske befolkning  ved om mindretallet og om mindretallet udgør en merværdi for Danmark.

Forudsætninger: Du skal vide noget om mindretallets organisering og til den kulturelle udveksling, der foregår mellem mindretallet og Danmark.

Minority SafePack Initiative er et EU-borgerforslag om bl.a. sikring af nationale og sproglige mindretals rettigheder i EU.

Minority SafePack Initiative er et EU-borgerforslag om bl.a. sikring af nationale og sproglige mindretals rettigheder i EU.

Foto: Minority SafePack Initiative/Wikimedia Commons

A: Lav din egen vox populi: spørg mindst 10 – 15 tilfældige personer og sammenlign dine svar med Epinions-undersøgelsen i opgavens materiale.

 

B: Diskuter præmisserne for cost-benefit undersøgelsen. Kunne man have lavet et andet undersøgelsesdesign og derved fået et helt andet resultat?

 

C: Diskuter det kulturmøde, der kommenteres i Epinions-undersøgelsen.

  •  Hvad synes du er hovedtrækkene i det kulturmøde?

 

D: Træk de to-kulturelle berøringsflader frem og diskuter den i relation til undersøgelsen om, hvor meget danskerne kender til mindretallet.

 

E: Hvordan kan Minority Safepack påvirke det danske mindretal?