Tilbage til temalisten

Mindretalspolitik – regionalpolitik

Undersøg og dokumenter mindretalspartierne

Formål: At undersøge og dokumentere mindretalspartierne politiske gøren og ageren i det dansk-tyske grænseland. At undersøge om der er særlige kulturelle mønstre knyttet til de politiske partier i det dansk-tyske grænseland. At arbejde med statistisk materiale.

Forudsætninger: Det er vigtigt på forhånd at vide noget om politiske partier og ideologier. Det kan også være en fordel at have læst om valg og vælgeradfærd, om demokratiopfattelser og/eller magt og magtrelationer.

A:  Undersøg via opgavens materiale valgresultaterne ved de seneste valg i grænselandet. Fokuser på de to mindretalspartier Sydslesvigs Vælgerforening (SSW) og Slesvigs Parti (SP).

 

B: Forklar hvorfor begge partier får stemmer fra flertalsbefolkningen.

  • Forhold jer bl.a. til hvad det betyder, at begge partier slår sig op på at være regionale partier, og hvilken betydning sproget har (dansk/tysk).
  • Tag udgangspunkt i partiernes valgmateriale (se under fanen Materiale).
  • Sammenlign mindretalspartierne med borgerlister el.lign. i dit lokalområde

 

C: Diskuter hvorvidt mindretalspartierne bør forholde sig til alle politikområder eller blot til de områder, der kan betegnes som mindretalspolitik.

I kan bl.a. forholde jer til følgende spørgsmål:

  • Hvilken type parti er mindretalspartierne i forhold til de traditionelle partier (masseparti, catch-all parti, kartelparti)?
  • Er arbejdsmarkedspolitik også mindretalspolitik?
  • Kan SSW være regeringsbærende, når partiet er fritaget for den tyske spærregrænse på 5%?

Se evt. interviewet med Dieter Jessen fra det tyske mindretal, der fortæller om sit politiske engagement i forskellige politikområder i Sønderborg Byråd.

 

D: Besvar via artiklerne i materialelisten spørgsmålet:

Hvad siger det om udviklingen i grænselandet, at en mindretalstysker kan være borgmester i en dansk kommune?

 

E: Diskuter i hvilket omfang mindretallene er en berigelse eller en belastning for det dansk-tyske grænseland.

 

F: Find valgmateriale fra de 2 partier og se efter, hvordan det kommunikerer til befolkningen i området?

  • Hvordan udtrykker partierne sig om kulturmødet?
  • Er der forskel i partiernes opfattelse af mindretal-flertal i forhold til hinanden?
  • Hvad er partiernes hovedbudskaber?