Tilbage til temalisten

Demokrati, EU og Borgerinitiativ

Hvordan kan borgerinitiativet i EU udvikle demokratiet

Formål: At få en generel forståelse for, hvad et borgerinitiativ går ud, hvordan det kan udmønte sig og hvilken demokratisk betydning det har. At få en indsigt i EU’s dilemma i forhold til nationale mindretal.

Forudsætninger: Du skal kende til EU's struktur og traktatgrundlaget for Borgerinitiativ. Du skal desuden vide noget om forskellige demokratiopfattelser.

Opgaven kan indgå i et samspil med fag som historie, matematik og sprogfagene

MInority Safepack

Kampagnebillede for Minority Safepack

Foto: EU

A: Forklar proceduren for, hvordan et Borgerinitiativ kan gennemføres. Bearbejd de krav, der er forbundet med et få et Borgerinitiativ accepteret.

 

B: Forklar hvad Minority Safepack dækker over og hvorfor den europæiske mindretalsorganisation FUEN tog initiativ til dette Borgerinitiativ. 

 

C: Undersøg hvordan EU har taget imod Minority Safepack. Kom bl.a. ind på ansvarsfordelingen mellem Parlamentet og Kommissionen. Kom desuden ind på hvordan henholdsvis Kommissionen og FUEN udlægger resultatet.

 

D: Kommissionen er blevet beskyldt for ikke at tage Borgerinitiativ alvorligt. Diskuter hvorvidt der er noget om denne kritik. Inddrag bl.a. EU's demokratiske dilemma.

 

E: Vurder om Minority Safepack har været arbejdet værd for FUEN og kom på den baggrund med nogle anbefalinger i forhold til, hvad der skal til for at komme igennem med et Borgerinitiativ. 

 

F: Sammenlign EU's Borgerinitiativ med den danske mulighed for Borgerforslag. Inddrag evt. også Borgertinget på klimaområdet. 

 

G: Vurder hvilken betydning den form for borgerinddragelse har for demokratiet.