Tilbage til temalisten

Mindretal i krydspres – nationalt og internationalt

Populisme sætter mindretal under pres

Formål: Du får indsigt i hvordan nationalistiske og populistiske partier søger at presse nationale mindretal og minoriteter.

Du får indsigt i nationalisme som begreb og politisk virkemiddel.

Forudsætninger: Den nye parlamentariske situation i Tyskland med AfDs krav om registrering af mindretal afvises af det danske mindretal og af det sorbiske mindretal.

Du bør være bekendt med den dansk-tyske mindretalsordning fra 1955.

Det højrenationale tyske parti Alternative für Deutschland skabte debat, da partiet i 2018 bedte om mere præcise tal for antallet af medlemmer i de nationale mindretal i Tyskland.

Det højrenationale tyske parti Alternative für Deutschland skabte debat, da partiet i 2018 bedte om mere præcise tal for antallet af medlemmer i de nationale mindretal i Tyskland.

Foto: Alternative für Deutschland

A: Du skal med baggrund i selvvalgte dele af materialet skrive et læserbrev til en avis om mindretalsvilkår.

 

B: Du skal undersøge, hvorfor mange opfatter AfDs krav om mandtal som problematiske.

 

C: Undersøg hvem sorberne er og hvorfor de er endt som anerkendt mindretal i Tyskland.

 

D: Undersøg begrebet “sammenhængskraft” som markør for forståelsen af nation vs. nationalisme. Tag udgangspunkt i citatet nedenfor:

“ Sammenhængskraft (er) den idé, som borgere har i en nationalstat om, at de deler og udgør et moralsk fællesskab, som skaber grobund for tillid mellem fællesskabets deltagere.” (Christian Albeck Larsen: “The Rise and fall of Social Cohesion”, 2013, s. 6.)

 

E: Diskuter det danske mindretal og sammenhængskraft.

De cirka 50.000 medlemmer af det sorbiske mindretal har hjemme i den østtyske region Lausitz. Her ses en gruppe unge sorbere i traditionel klædedragt.

De cirka 50.000 medlemmer af det sorbiske mindretal har hjemme i den østtyske region Lausitz. Her ses en gruppe unge sorbere i traditionel klædedragt.

Foto: Zwjazk Łužiskich Serbow/Bund Lausitzer Sorben