Tilbage til temalisten

Mindretal i krydspres – nationalt og internationalt

Populisme sætter mindretal under pres

Formål: Du får indsigt i hvordan nationalistiske og populistiske partier søger at presse nationale mindretal og minoriteter.

Du får indsigt i nationalisme som begreb og politisk virkemiddel.

Forudsætninger: Den nye parlamentariske situation i Tyskland med AfDs krav om registrering af mindretal afvises af det danske mindretal og af det sorbiske mindretal.

Du bør være bekendt med den dansk tyske mindretalsordning fra 1955 samt Minority SafePack.

Det højrenationale tyske parti Alternative für Deutschland skabte debat, da partiet i 2018 bedte om mere præcise tal for antallet af medlemmer i de nationale mindretal i Tyskland.

Det højrenationale tyske parti Alternative für Deutschland skabte debat, da partiet i 2018 bedte om mere præcise tal for antallet af medlemmer i de nationale mindretal i Tyskland.

Foto: Alternative für Deutschland

A: Du skal med baggrund i selvvalgte dele af materialet skrive et læserbrev til en avis om mindretalsvilkår.

 

B: Du skal undersøge, hvorfor mange opfatter AfDs krav om mandtal som problematiske.

 

C: Undersøg hvem sorberne er og hvorfor de er endt som anerkendt mindretal i Tyskland.

 

D: Undersøg begrebet “sammenhængskraft” som markør for forståelsen af nation vs. nationalisme. Tag udgangspunkt i citatet nedenfor:

“ Sammenhængskraft (er) den idé, som borgere har i en nationalstat om, at de deler og udgør et moralsk fællesskab, som skaber grobund for tillid mellem fællesskabets deltagere.” (Christian Albeck Larsen: “The Rise and fall of Social Cohesion”, 2013, s. 6.)

 

E: Diskuter det danske mindretal og sammenhængskraft.

De cirka 50.000 medlemmer af det sorbiske mindretal har hjemme i den østtyske region Lausitz. Her ses en gruppe unge sorbere i traditionel klædedragt.

De cirka 50.000 medlemmer af det sorbiske mindretal har hjemme i den østtyske region Lausitz. Her ses en gruppe unge sorbere i traditionel klædedragt.

Foto: Zwjazk Łužiskich Serbow/Bund Lausitzer Sorben