Tilbage til temalisten

Köllerpolitikken

Assimileringspolitikken i Slesvig

Formål: Du får indblik i, hvordan imperialismen udfoldede sig i Slesvig i Köllerperioden.

Forudsætninger: Du skal kende til og forstå hvad imperialisme og assimilation af en befolkningsgruppe står for. Du skal ligeledes være bekendt med menneskeretserklæringen efter 2. Verdenskrig.

von Köller

Ernst-Matthias von Köller var overpræsident i Slesvig-Holsten fra 1897. Köllers hårdhændede politik over for danskheden i særligt det nordlige Slesvig var, stik mod intentionen, med til at stimulere større solidaritetsfølelse blandt de dansksindede og skærpe modsætningsforholdet mellem dansk og tysk i området. Stik efter samtidigt fotografi, 1899. Fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

A: Køllerperioden i Sydslesvig var en stærk assimilationsperiode. 

  • Undersøg mere konkret, hvad den politik gik ud på, ligesom du også skal undersøge, hvordan det blev modtaget i den dansksindede befolkning.
  • Se dig om i verden og find et konkret nutidigt eksempel på, at magthavere i omfattende grad assimilerer sin – eller dele af sin befolkning 
  • Se på forskelle og ligheder mellem dit konkrete nutidige eksempel og sammenlign med den måde Køllerpolitikken udfoldede sig på.

 

Boligområdet Tingbjerg i det nordvestlige København har været på regeringens liste over ghettoområder hvert år siden 2013. På billedet ses Lille Torv, den ene af områdets torvepladser, der i 2018 blev frasolgt til nye butikslokaler og private boliger.

Boligområdet Tingbjerg i det nordvestlige København har været på regeringens liste over ghettoområder hvert år siden 2013. På billedet ses Lille Torv, den ene af områdets torvepladser, der i 2018 blev frasolgt til nye butikslokaler og private boliger.

Foto: Ann Priestley/Flickr

B: 

  1. Diskuter menneskerettighedernes betydning for, hvordan stater må behandle en befolkning eller enkeltpersoner.
  2. Undersøg desuden, hvordan 1955-erklæringerne og udsagnet "Minderheit ist, wer will" passer ind i menneskerettighedserklæringen.
Elever på Blue Quills Residential School i Alberta, Canada. Systemet af såkaldte residential schools i Canada eksisterede fra 1880'erne til slutningen af 1900-tallet og havde til formål at assimilere indfødte børn ved at fjerne dem fra deres familier og fratage dem deres kulturelle og sproglige særtræk.

Elever på Blue Quills Residential School i Alberta, Canada. Systemet af såkaldte residential schools i Canada eksisterede fra 1880'erne til slutningen af 1900-tallet og havde til formål at assimilere indfødte børn ved at fjerne dem fra deres familier og fratage dem deres kulturelle og sproglige særtræk.

Foto: Provincial Archives of Alberta/Flickr