Tilbage til temalisten

EU og mindretal

Nationale mindretal i EU

Formål: At få en forståelse for nationale mindretals forhold i Europa og hvilken rolle EU og andre organisationer spiller i forhold til mindretalsrettigheder.

Forudsætninger: Grundlæggende viden om EU og andre europæiske organisationer.

Minority SafePack Initiative er et EU-borgerforslag om bl.a. sikring af nationale og sproglige mindretals rettigheder i EU.

Minority SafePack Initiative er et EU-borgerforslag om bl.a. sikring af nationale og sproglige mindretals rettigheder i EU.

Foto: Minority SafePack Initiative/Wikimedia Commons

A: Forklar hvilke former for beskyttelse, der er af nationale mindretal i Europa.

Se f.eks. Københavnskriterierne og læs om Europarådet.

 

B: Undersøg EU’s holdning til mindretal og mindretalsproblemstillinger.

 

C: Undersøg hvilke problemer nationale mindretal står overfor. Vælg et land, et område eller en mindretalsgruppe (ex. Slovakiet, Letland-Rusland, romaer, Catalonien).

 

D: I 2014 afviste EU-kommissionen et borgerinitiativ, der havde til formål at indsamle en million underskrifter for at få EU til at beskæftige sig med mindretalsrettigheder. Siden har EU-domstolen omstødt kendelsen og Minority Safepack er blevet sat i gang.

Diskuter hvorfor EU har så svært ved at forholde sig til mindretalsspørgsmål, og hvad FUEN m.fl. kan gøre for at syneliggøre mindretalsproblemstillinger.