Tilbage til temalisten

Politik og mindretal I

Konflikt eller samspil

Formål: Du skal danne dig overblik over, hvad centrale danske politikere mener om mindretallet og afklare, hvordan deres meninger er i konflikt eller i samspil med mindretalsopfattelsen.

Forudsætning: Det er en fordel at have arbejdet med flerkulturel identitet.

Tidligere minister Eva Kjer Hansen (V) mener ikke, at en rigid skelnen mellem dansk og tysk i grænselandet er holdbar.

Tidligere minister Eva Kjer Hansen (V) mener ikke, at en rigid skelnen mellem dansk og tysk i grænselandet er holdbar.

Foto: Thea Wiborg/News Øresund/Flickr

A: Gennemgå materialet med den dialog, som Martin Henriksen har i Flensborg Avis og i Folketinget.

Hvad mener Martin Henriksen, integration er?
Hvad mener han, der skal ske med danskheden?
Hvordan ser han det officielle Danmark i den proces?

 

B: Gennemgå Pia Kjærsgaards tale.

Hvad mener Pia Kjærsgaard, integration er?
Hvad mener hun, der skal ske med danskheden?
Hvordan ser hun det officielle Danmark i den proces?

 

C: Sæt jeres overvejelser og svar i relation til Anders Fogh Rasmussen tale i 2005 til 50 års jubilæet for København-Bonn erklæringerne.

 

D: Gennemgå materialet om Ludwig Van (se under fanen “Materiale”).

Hvad er deres baggrund?
Hvordan forholder de sig til hele mindretalsproblematikken?
Hvor er der kant hos dem til Martin Henriksen og Pia Kjærsgaard?
Hvordan passer Ludwig Van med Anders Fogh Rasmussens tale fra 2005 til 50 års jubilæet for København-Bonn erklæringerne?

 

E: Tag afsæt i de 3 artikler fra Kristeligt Dagblad fra 2018 og diskuter den mindretalsdiskurs der er i disse artikler i lyset af din besvarelse af opgaverne A-D