Tilbage til temalisten

Sport og mindretallet

Hvordan har idrætten været en kulturel løftestang for mindretallets vilkår efter 1864?

Formål: Fokus i denne opgave er hvordan hvordan idrætten både har været en kulturel løftestang for mindretallet og en kampplads om den “rigtige vej” for forholdet mellem det danske og det tyske.

Du skal have erhvervet dig viden om hvordan integration gennem kroppen foregår i mindretallet

Forudsætninger: Du skal kende til opbygningen af idrætten i mindretallet. Du skal kende til vandrelærer Niels Kjems’ historie (Grænseforeningens leksikon) og til Sønderjysk Idrætsforening.

Vandrelærer Niels Kjems (til højre) fotograferet i 1916.

Vandrelærer Niels Kjems (til højre) fotograferet i 1916.

Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

A: Undersøg hvordan Niels Kjems karakteriserer sin OL-deltagelse i 1912.

 

B: Undersøg hvordan krop og integration har fungeret henholdsvis syd og nord for 1920-grænsen før og efter 1920.

 

C: Undersøg  dit eget nutidige nærmiljø:

  • Afklar om idræt og kultur betyder noget for sammenhængskraften i dit område
  • Diskuter om der er forskel på hvordan integration gennem kroppen fungerer omkring dig i sammenligning med de undersøgelser du har gjort om forholdene i grænselandet
Børn i leg på Knivsbjerg.

Børn i leg på Knivsbjerg, det tyske mindretal i Sønderjyllands samlingssted.

Foto: Harro Hallmann