Tilbage til temalisten

Styrkepositioner

Det grænseoverskridende samarbejde

Formål: At få en forståelse for udviklingen af og styrkepositionerne i et lokalområde og for samspillet mellem virksomheder og omverdenen.

Forudsætninger: Opgaven kan løses ud fra det medfølgende materiale. Den kan suppleres med mere generelt stof om kultur, globalisering, teknologisk udvikling og/eller virksomheders udviklingsmuligheder.

Næstformand i Venstre, Kristian Jensen, på besøg hos transportfirmaet H.P. Therkelsen i Padborg i 2013.

Næstformand i Venstre, Kristian Jensen, på besøg hos transportfirmaet H.P. Therkelsen i Padborg i 2013.

Foto: Venstre/Flickr

A: Undersøg via rapporten "Styrkepositioner for den dansk-tyske region" hvilke vækstpotentialer, der er i det dansk-tyske grænseland og i hvilket omfang en vækst indenfor områderne er afhængig af samarbejde over grænsen.

 

B: Forklar hvorfor man i grænselandet har netop de vækstpotentialer?

 

C: Sammenlign med dit eget lokalområde. Hvilke vækstpotentialer er kendetegnende for netop det område?

 

D: Diskuter hvilke vækstpotentialer, der har et globalt perspektiv, og hvad en global satsning vil betyde for lokalområdet. Overvej bl.a. om det er lettere at satse globalt i et grænseområde end andre steder. Inddrag særskilt hæftet "Informationer om arbejdsmarkedet i grænselandet" i dette spørgsmål.

 

E: Inddrag til slut interviewet med Jens Andresen og videoerne fra "Hvad sker der i grænselandet?" i en diskussion af, hvordan fremtiden ser ud for det grænseoverskridende samarbejde i den dansk-tyske grænseregion.