Tilbage til temalisten

Novemberrevolutionen 1918

Mod afstemning i 1920

Formål: Formålet med opgaven er at få forståelse for de politiske og samfundsmæssige omvæltninger, der skete i Tyskland 1918 og at beskæftige sig med de strukturer, der står bag en revolution. Det skal dreje sig om spørgsmål som f.eks. Hvordan udløses oprørstendenser i en bestemt befolkningsgruppe? Hvad fremmer disse tendenser? Og hvilken effekt kan dette have udover denne befolkningsgruppe? 

Forudsætninger: Du bør kende til hovedtrækkene i dannelsen af Weimarrepublikken.

Matroser i Kiel under Novemberrevolutionen.

Matroser i Kiel under Novemberrevolutionen.

Foto: Deutsches Bundesarchiv/Wikimedia Commons

A: Hvordan så den samfundsmæssige situation i kejserriget før den 1. Verdenskrig ud? Hvad kan være revolutionsfremkaldende?

 

B: Hvilke følgevirkninger havde den Første verdenskrig på flåden og civilbefolkningen? Hvorfor fandtes der overhovedet en situation i Kiel, som kunne udløse en revolution? 

 

C: Hvad skete der konkret i Kiel og hvordan spredte revolutionen sig til hele det tyske rige? 

 

D: Hvilke effekter havde revolutionen i Kiel (f.eks. flådens afrejse, omstilling til fredsøkonomi)? Hvilke konsekvenser havde situationen i Kiel for resten af riget (f.eks. parlamentarisme, borgerkrig, oprør)? 

 

E: Hvordan blev revolutionen tolket og modtaget i løbet af tiden og hvilken betydning havde det for den tyske historie?

F: Hvilken betydning får opstanden for ophøret af 1. Verdenskrig?

Bruno Topff (1886-1920) ledede soldaterrådet i Sønderborg, der tog magten over byen i fire dage i november 1918.

Bruno Topff (1886-1920) ledede soldaterrådet i Sønderborg, der tog magten over byen i fire dage i november 1918.

Foto: Wikimedia Commons

Matroser fra skibet "Prinzregent Luitpold" på skibets dæk med et skilt påmalet teksten "Soldatenrat Kriegsschiff Prinzregent Luitpold. Es lebe die sozialistische Republik".

Matroser fra skibet "Prinzregent Luitpold" på skibets dæk med et skilt påmalet teksten "Soldatenrat Kriegsschiff Prinzregent Luitpold. Es lebe die sozialistische Republik".

Foto: Deutsches Bundesarchiv/Wikimedia Commons