Tilbage til temalisten

Blikket på hinanden

Har vi fordomme om hinanden?

Formål: Formålet med opgaven er at undersøge, hvordan vi ser på hinanden  og derved finde ud af hvilke klichéer og fordomme, der eksisterer på begge sider i grænselandet mellem Danmark og Tyskland.

Forudsætninger: Det vil være godt, hvis du er bekendt med definitioner til begreber som stereotyper, fordomme og klichéer inden du går i gang med opgaven. 

Et hornorkester optræder til Oktoberfest.

A: Lav en undersøgelse hvor I spørger personer fra både mindretallet og flertallet i grænselandet. Tag f.eks. følgende spørgsmål i betragtning: 

 • nævn 3 immaterielle ting,  som I forbinder med Danmark henholdsvis Tyskland
 • nævn 3 positive ting om Danmark, henholdsvis Tyskland 
 • nævn 3 negative ting om Danmark, henholdsvis Tyskland 
 • Hvad synes I er “mærkeligt” ved/i det andet land?

Skriv dine svar ned.

 

B: Hvordan opstår klichéer og stereotyper egentlig? 

 1. Hvordan skabes og udvikles de og
 2.  hvilke mekanismer sørger for at nogle klichéer holder sig så stædigt gennem tiderne. 
 3. Hvilken social funktion har stereotyper og fordomme?

 

C: Er I allerede blevet mødt med fordomme, f.eks. på grund af jeres udseende, jeres navn, jeres bopæl eller andet? 

 1. Hvordan kunne man forandre dette syn på hinanden? 
 2. Hvordan kunne man befri hinandens blik på hinanden fra fordomme og klichéer? 
 3. Arbejd sammen på mulige løsninger. 

 

D:  Kig powerpoint om typisk dansk – typisk tysk igennem

 1. Find ud af hvad forskningsprojektet SMiK konstaterer om typisk dansk – typisk tysk.
 2. Hvad bemærker du umiddelbart af fordomme og stereotyper mellem danskere og tyskere?
 3. Brug dine svar fra spørgsmål A og lav en wordle og sammenlign med  SMiK-projektets tilsvarende oversigter.
 4. Hvordan stemmer dine resultater overens med resultaterne i SMiK?
Mænd klædt ud som vikinger.