Tilbage til temalisten

Hvordan ser Danmark og Tyskland på hinandens mindretal?

Et indblik i de officielle syn på mindretallene

Formål: Du får kendskab til mindretalsordningen og de problemstillinger, der ligger i den ordning.  I opgaven får du indblik i, hvordan Danmark og Tyskland (her regeringen i Schleswig-Holstein) ser på hinandens mindretal.

Forudsætning: Du skal have arbejdet med de to landes velfærdsniveau.

A: Læs Udenrigsministeriets tekst om ”Den dansk-tyske mindretalsordning”.
Hvilke temaer er centrale i Udenrigsministeriets gennemgang af mindretalsordningen?
Hvilken linje lægger Udenrigsministeriet i sin gennemgang af mindretalsordningen? Er den politisk? Er den saglig og nøgtern? Har den f.eks. en tendens?

 

B: Læs regeringen i Schleswig-Holsteins tekst om ”Die dänische Minderheit”.
Hvilke temaer er centrale i regeringens gennemgang af den dansk-tyske mindretalsordning?
Hvilken linje lægger regeringen i sin gennemgang af mindretalsordningen? Er den politisk? Er den saglig og nøgtern? Har den f.eks. en tendens?

 

C: Find  Grænseforeningens videoer med unge fra mindretallet.  Brug også videoerne i projekt 2020  for at undersøge om de forskellige udsagn matcher, hvad de officielle papirer fortæller om mindretallene.