Tilbage til temalisten

Velfærdsniveauet i Danmark og Tyskland

Sammenlign velfærdsniveauet i Danmark og Tyskland

Formål: Du skal lære at anvende statistik og du skal kunne anvende den på en måde, der underbygger de tre velfærdsmodellers beskrivelse af velfærdssamfundet.

Forudsætning:Opgaven forudsætter, at du har styr på, hvordan de traditionelle 3 velfærdsmodeller beskriver velfærdssamfundet (den universelle, den residuale og den korporative velfærdsmodel).

Denne opgave handler om, hvordan OECD ser udviklingen i Danmark og Tyskland indenfor forskellige områder, og du får lejlighed til overordnet at undersøge velfærdsniveauet i Danmark og Tyskland. Hvordan klarer de to lande sig i en sammenligning? Som udgangspunkt bruges OECDs ”Better Life”-statistik.

Opgaven kan med fordel løses som gruppeopgave.

Statens rolle i at drage omsorg for ældre borgere er en af de ting, der afgøres af et samfunds velfærdsmodel.

Statens rolle i at drage omsorg for ældre borgere er en af de ting, der afgøres af et samfunds velfærdsmodel.

A: OECDs statistik igennem og dan jer et generelt overblik over niveauet for velfærd i de to lande. Inddrag de tre velfærdsmodeller.

 

B: Udvælg 2 kategorier i OECD oversigten og sammenlign indgående med inddragelse af de tre velfærdsmodeller.

 

C: Opret et dokument som I kan dele med jeres lærer og klasse. Heri skal I i skemaform notere de forskelle og ligheder, I har fundet i sammenligningen mellem de to lande. Underbyg hver gang med anvendelse af jeres forståelse af velfærdsmodellerne.

 

D: Forbered et kort oplæg på baggrund af jeres arbejde.