Tilbage til temalisten

Den personlige lokalhistorie

Hvordan kan nærområdet blive et aktiv i din personlige historie- og samfundsforståelse?

Formål: at finde vinkler på nærområdets historie og samfundsudvikling, der kan aktualisere din egen historie.

Forudsætninger: du skal kende til måder at undersøge lokalhistorien på.

Skamlingsbankestøtten med inskriptionen "Minde om den danske Sags Forkæmpere i Slesvig" blev først rejst i 1863, men blev sprængt bort efter egnen blev besat af preussiske soldater året efter. I 1866 blev støtten genrejst.

Skamlingsbankestøtten med inskriptionen "Minde om den danske Sags Forkæmpere i Slesvig" blev først rejst i 1863, men blev sprængt bort efter egnen blev besat af preussiske soldater året efter. I 1866 blev støtten genrejst.

Foto: S. Juhl/Wikimedia Commons

A: Brug skemaet nedenfor til at lave din egen lokalhistorie. Din lokalitet/sted kan også være et kort, en genforeningssten, et klassebillede osv.

Nu

Fortiden (Gamle dage)

Spor fra fortiden, som stadig kan ses

Hvor er stedet?

Hvorfor er det placeret lige her?

Hvilke konsekvenser har placeringen af stedet for nærområdet?

Hvordan ser stedet ud?

Hvorfor blev stedet placeret lige her for xx år siden?

Hvilke konsekvenser havde placeringen af stedet for nærområdet?

Hvordan var stedet for xx år siden?

Hvilke spor fra dengang kan stadig ses?

Hvorfor er stedet som det er nu?

Hvordan eller hvorfor adskiller det sig fra eller ligner andre steder?

Hvorfor var stedet var stedet sådan for xx år siden? Hvordan og hvorfor adskilte det sig fra eller lignede andre steder?

Hvilken betydning har disse spor for stedet?

Hvilke funktioner eller betydning har stedet nu?

Hvad fortæller det om nutidens samfund og mentalitet?

Hvilken funktion eller betydning havde stedet? Hvordan har betydning og funktionen og betydningen ændret sig i tidens løb?

Hvad fortæller det om den tids samfund og mentalitet?

Hvordan kan man se spor fra fortiden i stedets nuværende funktion eller betydning?

Hvordan er stedet forbundet eller hænger sammen med andre steder og er en del af en større helhed?

Hvordan var stedet forbundet eller hang samen med andre steder og var en del af en større helhed?

Hvordan har tidligere tiders sammenhæng og forbindelse med andre steder påvirket nutidens forbindelser?

Hvordan og hvorfor bliver stedet ændret?

Hvordan og hvorfor blev stedet ændret?

Hvordan og hvorfor er forandringerne indarbejdet i (eller fjernet fra) stedet, som det ser ud nu?

Hvordan oplever du/I stedet?

Hvordan mon folk oplevede stedet for xx år siden?

Har spor fra fortiden betydning for, hvordan stedet opleves? Begrund.

Kilde: HistorieLab, 2017

 

B: Undersøg dernæst, hvordan lokalhistorien indgår indgår i folks daglige bevidsthed dér, hvor du bor.

Forsamling af mennesker til fest på Skamlingsbanken 4. juli 1844.

Forsamling af mennesker til fest på Skamlingsbanken 4. juli 1844.

Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig