Tilbage til temalisten

Lokale billeder - verdensbilleder

Lokalområdets betydning for din verdensopfattelse

Formål: At få indsigt i lokale kulturelle forhold og give mulighed for refleksion over sammenhængene mellem det lokale og det globale.

Forudsætninger: Opgaven kan løses som sådan. Den kan med fordel kombineres med et besøg på et lokalhistorisk museum, kunstudstilling eller andre steder af kulturel betydning i lokalområdet.

Vilhelm Kyhn: Engen ved kunstnerens bolig på Farimagsvej (1855). Kyhn skildrede landskaber i sit eget lokalmiljø såvel som i det øvrige Danmark og i udlandet i en malerstil, der kombinerede realisme med idealisering af naturen.

Vilhelm Kyhn: Engen ved kunstnerens bolig på Farimagsvej (1855). Kyhn skildrede landskaber i sit eget lokalmiljø såvel som i det øvrige Danmark og udlandet i en malerstil, der kombinerede realisme med idealisering af naturen.

Foto: Villy Fink Isaksen/Wikimedia Commons

I forbindelse med årtusindeskiftet udskrev Nationalmuseet og Politiken en konkurrence, hvor de bad alle danskere komme med deres bud på et Danmarksbillede. Efterfølgende gjorde man det samme i Sønderjylland. Dvs. bad sønderjyderne give et billede af deres lokale område.

Følgende 10 punkter indgik:

1. Et mindesmærke (f.eks. et monument, en mindesten, et fortidsminde)

2. En ting (f.eks. en brugsgenstand, en kunstgenstand, en privat eller offentlig ting)

3. En ret (både mad og drikke)

4. En begivenhed (en historisk eller nutidig, en fest, en naturkatastrofe eller andet)

5. Et billede (f.eks. et maleri, et fotografi eller en tegning)

6. En person (historisk eller nutidig, kendt eller mindre kendt)

7. En sang (national eller folkelig, ny eller gammel)

8. Et landskab (stort eller lille, land eller by eller vand)

9. En bygning (gammel eller ny, stor eller lille, land eller by, køn eller grim)

10. En skik (f.eks. en tradition, fest, gammel eller ny)

 

A: I skal nu lave jeres billede af henholdsvis jeres lokalområde og verden, begge med udgangspunkt i de 10 punkter.

Det kan være individuelt, i grupper eller et klassebillede.

Det kan være en collage (f.eks. vha. Padlet ), en billedserie, en kort film, en PowerPoint el.lign.

 

B: Overvej hvorvidt jeres billeder alene er selvportrætter (personlig identitet) eller om de også siger noget om den kultur, I er vokset op i (lokal/national identitet).

 

C: Sammenlign det I har lagt vægt på i jeres lokalområde med sønderjydernes billede af Sønderjylland. Overvej hvor meget af det, I har valgt, alene har en lokalforankring, og hvad der også kunne indgå i et Danmarksportræt.

 

D: Diskuter hvilken betydning lokalområdet har for ens verdensopfattelse?