Tilbage til temalisten

Hvad er det?

Gæt genstande fra mindretallene...

Formål: At forholde sig til, hvad man kan læse ud af billeder.

Forudsætninger:  Du har et vist kendskab til erindringshistorie.

Projektet Mindretalsliv formidler det dansk-tyske grænseland – både det politiske liv og hverdagslivet. Udviklingen fra konflikt til samarbejde kan være interessant for både den øvrige danske og tyske befolkning og for resten af Europa.

I forbindelse med projekt Mindretalsliv er der indsamlet et stort antal genstande, der på en eller anden måde er knyttet til det dansk-tyske grænseland og de to mindretal.

 

A: I billedgalleriet ovenfor og i filen i materialelisten kan du finde en række af billederne. Besvar med udgangspunkt i billederne spørgsmålene herunder:

  • Hvad forestiller de?
  • Hvad bliver de/ har de været brugt til?
  • Er de knyttet til tyske eller danske traditioner?

 

Forskellige forslag til hvordan I kan arbejde med genstandene:

 

B: Klassen kommer med deres umiddelbare bud på, hvad det er. A la Piet van Deurs, der lavede tv-udsendelser, hvor man gættede på, hvad gamle genstande var blevet brugt til. Se evt. http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/

Herefter går I i gang med at svare på ovennævnte spørgsmål. Genstandene kan evt. deles ud på forskellige grupper. Efterfølgende fremlægges resultaterne for hinanden. Fremlæggelsen kan være i grafisk form, f.eks. et museumskatalog.

 

C: Gæt en genstand.

Klassen deles i grupper. Hver gruppe får 1-2 genstande, som de skal finde forklaringen på. Ud over den rigtige forklaring skal de også finde på to forkerte men realistiske forklaringer.

Herefter samles klassen, og grupperne fremlægger på skift deres tre beskrivelser af genstanden. Resten af klassen skal så gætte hvilken forklaring, de tror, er den rigtige.

Kan evt. laves som en konkurrence mellem grupperne.

 

D: Lav et elektronisk billedlotteri.