Tilbage til temalisten

Mindretal og imperier

Internationale magtstrukturer og stormagters relationer til deres mindretal

Formål: At få indblik i internationale magtstrukturer med udgangspunkt i stormagters relationer til deres mindretal.

Forudsætninger: Et godt udgangspunkt vil være at se på magtteorier og magtstrukturer i et internationalt perspektiv.

Verdenskort fra 1886, der viser det britiske imperiums udstrækning. Kortet er dekoreret med illustrationer af bl.a. indfødte befolkninger og plante- og dyreliv i forskellige dele af imperiet.

Verdenskort fra 1886, der viser det britiske imperiums udstrækning. Kortet er dekoreret med illustrationer af bl.a. indfødte befolkninger og plante- og dyreliv i forskellige dele af imperiet.

Foto: Norman B. Leventhal Map Center Collection/Wikimedia Commons

A: Undersøg hvordan den preussiske/tyske stat opfattede og behandlede det danske mindretal i perioden 1864 – 1914.

  • Sammenlign med hvordan England opfattede og behandlede et selvvalgt ikke-engelsk område i det engelske imperium i samme periode
  • Var der forskel mellem de to stormagters forhold til andre nationaliteter inden for deres grænser/imperier, eller var deres politik udtryk for en generel tendens i tiden?
  • Anvend kilderne fra bogen “Quellen zur Geschichte der deutsch-dänischen Grenzregion / Kilder til den dansk–tyske grænseregionshistorie III” (1996) til at løse opgaven.

 

B: Diskuter om der er forskel på datidens stormagters relationer til mindretal/kolonier og nutidens stormagters tilsvarende.