Tilbage til temalisten

Mindretalsperspektiver på kirke og stat

Den lutherske arv til debat

Formål: Du skal på opdagelse i forskellige holdninger til forholdet mellem kirke og stat i flertals- og mindretalssammenhænge i Danmark og Tyskland. Undervejs skal du undersøge, hvordan Martin Luthers tanker inddrages i debatten. 

Forudsætninger: Du skal vide noget om Martin Luthers centrale idéer, herunder toregimentelæren og hans tanker om kirkeliv på vernakulære sprog. 

 

Denne opgave kan indgå i en matrix-opgave om religion og mindretalsliv eller stå alene og løses i grupper.

Martin Luther

Martin Luthers tanker om forholdet mellem kirke og statsmagt inddrages stadig i argumentation om forholdet mellem kirke og stat i dag.

A. 

Redegør for Martin Schwarz Laustens udlægning af Luthers tanker om forkyndelse på vernakulære sprog i artiklen "Guds ord på tysk er under pres"

Redegør herefter for Julie Skovsbys brug af Luther i sin argumentation for oversættelse af prædikener.  

Sammenlign Schwartz Lausten og Skovsbys syn på forholdet mellem Luthers tanker og dansk national identitet og værdier. 

 

B. 

Analyser, hvilket syn på forholdet mellem kirken og den danske stat, der kommer til udtryk 

Fokuser på, hvordan Luthers syn på forholdet mellem kirke og statsmagt inddrages i argumentationen, og hvilke forskelle mellem danske og tyske forhold, der fremhæves.