Tilbage til temalisten

Kampen for grænseændring

Aabenraa-resolutionen og dens betydning for grænsedragningen 1920

Formål:  Du bliver orienteret om synet på, hvor grænsen mellem Tyskland og Danmark skal være efter en evt. afstemning i henhold til Versaillestraktaten fra 1919.

Forudsætninger: Du skal kende til forholdet mellem Tyskland og de dansksindede i Slesvig efter 1864.

H.P. Hanssen ved Dybbølfesten. Fotografi fra 1930'erne.

H.P. Hanssen ved Dybbølfesten. Fotografi fra 1930'erne.

Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

A: Du skal først undersøge hvem H.P. Hanssen er; hvad er hans historie i danskheden syd for Kongeå-grænsen?

 

B:  Du skal dernæst undersøge hvilket grundlag H.P. Hanssen har for at kræve en ny grænsedragning efter 1918?

 

C: Undersøg hvilke overvejelser H.P. Hanssen har i forbindelse med arbejdet med Aabenraa-resolutionen?

 

D: Hvad er for eksempel afgørende for, at Flensborg ikke kommer til at ligge på dansk side?