Tilbage til temalisten

At vælge national identitet

National identitet i skiftende tider

Formål: At få en forståelse for, hvad der skaber ens nationale identitet. At blive klogere på de skift i national identitet, der har fundet sted i det dansk-tyske grænseland.

Forudsætninger: Opgaven kan løses med udgangspunkt i det tilknyttede kildemateriale. Det kan med fordel suppleres med mere generelle tekster om national identitet.

Vandrelærer Niels Kjems med elever.

Vandrelærer Niels Kjems med elever.

Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

I materialerne til denne opgave finder du forskellige beretninger om danskheden i Sydslesvig i tiden omkring og efter 1920.

A: Undersøg hvad der på forskellige tidspunkter har været afgørende for om man følte sig dansk eller tysk i Slesvig.

 

B: Sammenlign tiden før og efter 1864. Er opfattelsen af national identitet den samme? Hvad er begrundelsen for om man opfatter sig som dansk eller tysk?

 

C: Undersøg hvilken betydning sproget har for ens nationale tilhørsforhold?

Sammenlign forskellige tidsperioder (F.eks. starten af 1800-tallet, 1920 og efter 1950).