Tilbage til temalisten

Vilkår for dansksindede sønderjyder frem til ca. 1920

Danskheden og dens udvikling

Formål: Undersøg hvordan det dansksindede i Sydslesvig klarede sig frem til Genforeningen 1920 og hvorfor de fremmeste dansksindede bliver dannebrogsmænd umiddelbart efter Genforeningen.

Forudsætninger: Du skal have indgående kendskab til hvordan det tyske styre i Sydslesvig folder sig ud i perioden 1864 – 1920. Du skal i hovedtræk kende til hvad der menes med kampen for danskheden i området i den nævnte tidsperiode. Du skal kende til hvorledes 1. Verdenskrig influerer på de dansksindede sønderjyder.

Bryststjerne til Dannebrogordenens storkors, eksemplar fra 1850. På korset ses Valdemar 2.s monogram og indskriften "Gud og Kongen".

Bryststjerne til Dannebrogordenens storkors. På korset ses Valdemar 2.s monogram og indskriften "Gud og Kongen".

Foto: Wikimedia Commons

A: Du skal først med udgangspunkt i teksten af Knud J.V. Jespersen, Vejen Hjem (2012) undersøge hvordan Sønderjylland kom til at se ud efter nederlaget i 1864.

Inddrag heri en analyse af Georg Brandes, Sønderjyllands Betydning for dansk Kultur (1901).

 

B: Læs  beretningerne fra de to dannebrogsmænd.

  1. Undersøg i teksten, hvordan livet under tysk herredømme har udfoldet sig
  2. Diskuter hvordan danskheden er blevet styrket for de to dannebrogsmænd
  3. Afklar betydningen af, at der udnævnes dannebrogsmænd i Sønderjylland
  4. Undersøg betydningen af Dannebrogordenen i dag