Tilbage til temalisten

Kirkeliv og nationalitet - før og nu

Mindretalskirken - en national kampplads?

Formål: Du skal blive klogere på, hvordan de nationale forhold i grænselandet har påvirket kirkelivet – og omvendt – historisk og i nutiden.

Forudsætninger: Du skal have kendskab til begivenhederne før, under og efter Genforeningen i 1920. 

 

Denne opgave kan indgå i en matrix-opgave om religion og mindretalsliv eller stå alene og løses i grupper.

Helligåndskirken

Til gudstjeneste i Helligåndskirken, den danske mindretalskirke i Flensborg, tændes der lys for at mindes afdøde medlemmer af menigheden.

Foto: Grænseforeningen

1) Hvordan blev kirkelivet henholdsvis nord og syd for den nye grænse påvirket af indlemmelsen af Sønderjylland i Danmark i 1920? 

 

2) Sammenlign det syn på nationalitet og sprogs betydning for kirkelivet, der kommer til udtryk: 

 

3) Diskuter på baggrund af jeres svar på spørgsmål 1 og 2:  

  • Hvordan synes I, forholdet mellem dansk og tysk sprog, kultur og nationalitet kommer til udtryk i teksterne? 

  • Sker der noget over tid?