Tilbage til temalisten

Køllerpolitikken

Assimileringspolitikken i Sydslesvig

Formål: Du får indblik i hvordan imperialismen udfoldede sig i Sydslesvig  i Køllerperioden.

Forudsætninger: Du skal kende til og forstå hvad imperialisme og assimilation af en befolkningsgruppe står for. Du skal ligeledes være bekendt med menneskeretserklæringen efter 2. Verdenskrig.

Ernst-Matthias von Køller var overpræsident i Slesvig-Holsten fra 1897. Køllers hårdhændede politik over for danskheden i særligt det nordlige Slesvig var, stik mod intentionen, med til at stimulere større solidaritetsfølelse blandt de dansksindede og skærpe modsætningsforholdet mellem dansk og tysk i området.

Ernst-Matthias von Køller var overpræsident i Slesvig-Holsten fra 1897. Køllers hårdhændede politik over for danskheden i særligt det nordlige Slesvig var, stik mod intentionen, med til at stimulere større solidaritetsfølelse blandt de dansksindede og skærpe modsætningsforholdet mellem dansk og tysk i området.

Foto: Wikimedia Commons

A: Køllerperioden i Sydslesvig var en stærk assimilationsperiode. 

 • Undersøg mere konkret, hvad den politik gik ud på ligesom du også skal undersøge, hvordan det blev modtaget i den dansksindede befolkning.
 • Se dig om i verden og find et konkret nutidigt eksempel på, at magthavere i omfattende grad assimilerer sin – eller dele af sin befolkning 
 • Se på forskelle og ligheder mellem dit konkrete nutidige eksempel og sammenlign med den måde Køllerpolitikken udfoldede sig på.

 

  Boligområdet Tingbjerg i det nordvestlige København har været på regeringens liste over ghettoområder hvert år siden 2013. På billedet ses Lille Torv, den ene af områdets torvepladser, der i 2018 blev frasolgt til nye butikslokaler og private boliger.

  Boligområdet Tingbjerg i det nordvestlige København har været på regeringens liste over ghettoområder hvert år siden 2013. På billedet ses Lille Torv, den ene af områdets torvepladser, der i 2018 blev frasolgt til nye butikslokaler og private boliger.

  Foto: Ann Priestley/Flickr

  B: 

  1. Diskuter menneskerettighedernes betydning for, hvordan stater må behandle en befolkning eller enkeltpersoner.
  2. Undersøg desuden hvordan 1955erklæringerne og udsagnet Minderheil ist, wer will passer ind i menneskerettighedserklæringen.
  Elever på Blue Quills Residential School i Alberta, Canada. Systemet af såkaldte residential schools i Canada eksisterede fra 1880'erne til slutningen af 1900-tallet og havde til formål at assimilere indfødte børn ved at fjerne dem fra deres familier og fratage dem deres kulturelle og sproglige særtræk.

  Elever på Blue Quills Residential School i Alberta, Canada. Systemet af såkaldte residential schools i Canada eksisterede fra 1880'erne til slutningen af 1900-tallet og havde til formål at assimilere indfødte børn ved at fjerne dem fra deres familier og fratage dem deres kulturelle og sproglige særtræk.

  Foto: Provincial Archives of Alberta/Flickr