Tilbage til temalisten

De dansksindede i Slesvig arbejder for afstemning om grænseændring

Hvor skal grænsen gå?

Formål:  Du bliver orienteret om synes på, hvor grænsen mellem Tyskland og Danmark skal være efter en evt. afstemning i henhold til Versailles-traktaten fra 1919.

Forudsætninger: Du skal kende til forholdet mellem Tyskland og de dansksindede i Slesvig efter 1864

H.P. Hanssen med Dybbøl Mølle i baggrunden.

H.P. Hanssen med Dybbøl Mølle i baggrunden.

Foto: Wikimedia Commons

A: Du skal først undersøge hvem H.P. Hanssen er; hvad er hans historie i danskheden syd for Kongeå-grænsen?

 

B: Du skal dernæst undersøge hvilket grundlag H.P. Hanssen har for at kræve en ny grænsedragning efter 1918?

 

C: Undersøg hvilke overvejelser H.P. Hanssen har i forbindelse med arbejdet med Aabenraa-resolutionen?

 

D: Hvad er f. eks. afgørende for, at Flensborg ikke kommer til at ligge på dansk side?

Ernst Christiansen var chefredaktør for Flensborg Avis indtil 1940.

Ernst Christiansen var chefredaktør for Flensborg Avis indtil 1940.

Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig