Tilbage til temalisten

Genforeningen – set med nutidens øjne

Nutidig litteratur - med afsæt i datidig litteratur

Formål: Du skal med gennemgang af nutidig litteratur få indsigt i, hvordan en nutidig tekst beskriver og kommenterer Genforeningen.

Forudsætning: Du skal kunne arbejde med diskursanalysemodeller. Se Diskursanalyse – Analyseskema, centrale begreber og model.

Niels Neergaard (V) var konseilspræsident fra 1908 til 1909 og statsminister fra 1920 til 1924.

Niels Neergaard (V) var konseilspræsident fra 1908 til 1909 og statsminister fra 1920 til 1924.

Foto: Det Kongelige Bibliotek

A: Lav en kronologisk oversigt over Bo Lidegaard-teksten.

 

B: Inddrag diskursanalysen i din læsning af Bo Lidegaard teksten: Hvor mange forskellige læsninger kan du lave af teksten?

 

C: Hvordan inddrager Bo Lidegaard daværende statsminister Niels Neergaards genforeningstale ved den officielle Genforening den 11. juni 1920 på Dybbøl?

 

D: Hvilken udvikling kan spores i daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens tale på årsmødet i Sydslesvig den 30. maj 1999, når du ser på udviklingen fra 1920?

 

E: Undersøg hvordan www.danmarkshistorien.dk forholder sig til Genforeningen

Poul Nyrup Rasmussen (S) var statsminister fra 1993 til 2001.

Poul Nyrup Rasmussen (S) var statsminister fra 1993 til 2001.

Foto: Magnus Fröderberg/Wikimedia Commons