Tilbage til temalisten

Genforeningen – set med nutidens øjne

Nutidig litteratur - med afsæt i datidig litteratur

Formål: Du skal med gennemgang af nutidig litteratur få indsigt i, hvordan en nutidig tekst beskriver og kommenterer Genforeningen.

Forudsætning: Du skal kunne arbejde med diskursanalysemodeller. Se Diskursanalyse – Analyseskema, centrale begreber og model. Du skal have et overordnet begreb om Genforeningen 1920.

Niels Neergaard (V) var konseilspræsident fra 1908 til 1909 og statsminister fra 1920 til 1924.

Niels Neergaard (V) var konseilspræsident fra 1908 til 1909 og statsminister fra 1920 til 1924.

Foto: Det Kongelige Bibliotek

A: Lav en kronologisk oversigt over Bo Lidegaard-teksten.

 

B: Inddrag diskursanalysen i din læsning af Bo Lidegaard teksten: Hvor mange forskellige læsninger kan du lave af teksten?

 

C: Hvordan inddrager Bo Lidegaard daværende statsminister Niels Neergaards genforeningstale ved den officielle Genforening den 11. juni 1920 på Dybbøl?

 

D: Hvilken udvikling kan spores i daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens tale på årsmødet i Sydslesvig den 30. maj 1999, når du ser på udviklingen fra 1920?

 

E: Hvad lægger Mette Frederikssen vægt på i hendes tale til Genforeningsjubilæet 2020

Er der ligheder med hhv. Niels Neergaards tale i 1920 og Poul Nyrup Rasmussens tale i 1995?  

Er der nye synspunkter, der kommer til udtryk i Mette Frederiksens tale, som ikke var at finde i de to taler?

 

F: Undersøg hvordan www.danmarkshistorien.dk forholder sig til Genforeningen

Poul Nyrup Rasmussen (S) var statsminister fra 1993 til 2001.

Poul Nyrup Rasmussen (S) var statsminister fra 1993 til 2001.

Foto: Magnus Fröderberg/Wikimedia Commons