Tilbage til temalisten

Fremtidsscenarie

Valgkamp om grænsedragning

Baggrund: Folkeafstemningen i 1920 afgjorde, hvor den nye dansk tyske grænse kom til at ligge. Grænsen blev trukket midt gennem Hertugdømmet Slesvig.  I den nordlige del af Slesvig var der et klart flertal for at komme tilbage til Danmark, mens et flertal i den sydlige del ønskede fortsat at høre til Tyskland.

Afstemningsplakater spillede en væsentlig rolle i forbindelse med afstemningen i 1920.

Formål: Du skal forholde dig til Danmark som nationalstat og betydningen af sproglig og kulturel mangfoldighed.

Du skal arbejde med valgagitation og hvordan vi kan påvirkes.

Du skal engagere dig i en fremtidig valgkamp om grænsedragning ved at argumentere og lave valgplakater.

Forudsætninger: Du skal kende til Versaillesfreden og hvad folkenes selvbestemmelsesret betyder

Den britiske befolkning stemte i 2016 for Storbritanniens udtrædelse af EU. Her ses et klistermærke med Brexit-agitation i gadebilledet.

Den britiske befolkning stemte i 2016 for Storbritanniens udtrædelse af EU. Her ses et klistermærke med Brexit-agitation i gadebilledet.

Foto: Duncan C./Flickr

A: Fremtidsscenarie

Vi er i år 2054. Europas Forenede Stater har været en realitet i nogle år. Indtil nu har de enkelte lande udgjort deres egen delstat. Det, at de enkelte delstater er meget forskellige i størrelse, anses af nogle som meget uhensigtsmæssigt og en klar ulempe for den videre udvikling både økonomisk og politisk. Der er derfor et ønske om, at de mindre delstater splittes op og underlægges de store delstater. Hvad angår Danmark, forestiller man sig, at Jylland og Fyn knyttes til Tyskland, mens Sjælland og øerne lægges sammen med Sverige.

Ikke alle er lige begejstret for den tanke. Et af de vigtige argumenter er, at det vil udslette de mindre sprog og indskrænke den kulturelle mangfoldighed. For at kunne tage en beslutning, bliver man enige om at afholde en folkeafstemning.

Din opgave er at forberede valgkampen:

1: Skriv tre korte indlæg. Et, der argumenterer for at Danmark lægges sammen med Tyskland og Sverige efter ovennævnte model. Et, der argumenterer for, at Danmark skal fortsætte som selvstændig delstat. Og et, der argumenterer for, at man skal samle Norden i en fælles delstat.

2: Lav 3 valgplakater. En, der viser fordelene ved at bevare Danmark som selvstændig delstat. En, der viser fordelene ved at høre til Tyskland. Og en, der viser fordelene ved et samlet Norden.

3: Diskuter hvad det betyder for vores opfattelse af at være dansker og for vores nationale identitet:

– at Danmark er en selvstændig delstat

– at dele af Danmark knyttes til Tyskland

– at man skaber en tættere sammenhæng i Norden

4: Diskuter betydningen af sproglig og kulturel mangfoldighed. Er det lige så vigtigt at bevare dansk sprog og kultur, som at bevare tigere og pandabjørne?

 

B: Skriv på baggrund af diskussionen et læserbrev, hvor du redegør for dine synspunkter.

Arbejdskraftens frie bevægelighed var et af principperne i Det Europæiske Fællesskab (EF), der her benyttes i agitation mod dansk EF-medlemskab. I 1972 stemte danskerne for, at Danmark skulle være medlem af EF, der i 1993 blev til Den Europæiske Union (EU).

Arbejdskraftens frie bevægelighed var et af principperne i Det Europæiske Fællesskab (EF), der her benyttes i agitation mod dansk EF-medlemskab. I 1972 stemte danskerne for, at Danmark skulle være medlem af EF, der i 1993 blev til Den Europæiske Union (EU).

Foto: Rigsarkivet