Tilbage til temalisten

Kampen om erindringen

Hvordan bliver Genforeningen husket – og brugt – i sin samtid og i vores nutid?

Baggrund: I denne opgave er omdrejningspunktet de over 600 genforeningssten, der blev sat op i hele kongeriget efter Genforeningen 1920. Der er fokus på det lokale engagement i processen omkring opsætningen af den enkelte genforeningssten.

Der trækkes samtidig tråde til nutidens brug/mangel på brug af genforeningsstenene i lokalområdet.

Formål: At få forståelse for, hvorfor der i tiden efter Genforeningen 1920 sættes så mange genforeningssten op og hvorfor så mange borgere er så engagerede i denne proces lokalt og nationalt.

Forudsætninger: Du skal kende til historien omkring Genforeningen – op til Genforeningen; afviklingen af afstemningen i 1920; og reaktionerne i den umiddelbare tid efter Genforeningen.

Genforeningsmonumentet ved Trianglen i København er udført af billedhugger Axel Poulsen og blev afsløret i 1930. Her ses monumentet ved et genforeningsmøde i maj 2020.

Genforeningsmonumentet ved Trianglen i København er udført af billedhugger Axel Poulsen og blev afsløret i 1930. Her ses monumentet ved et genforeningsmøde i maj 2020.

Foto: Alexander Leicht Rygaard

A: Undersøg påstanden:

“Genforeningen er således den enkeltstående begivenhed i danmarkshistorien, som der er rejst flest mindesmærker over”

 

B: Gå dernæst udsagnene nedenfor igennem:

  • afdæk hvor mange genforeningssten, der er opsat
  • giv en forklaring – med eksempler – på, hvorfor der var en så kolossal lokal opbakning bag opsætningen af stort set hver eneste genforeningssten

 

C: Find den genforeningssten, der er tættest på, hvor du bor/går i skole/har arbejde og find ud af a) hvem har igangsat arbejdet med at sætte den op,  b)hvor kommer stenen fra?, c)hvilket engagement var der i lokalområdet for at få en genforeningssten

 

D: Spørg omkring dig i lokalområdet om folks kendskab til genforeningsstenen? Til Genforeningen?