Tilbage til temalisten

Valgagitation i 1920

Valgplakater og deres argumenter

Baggrund: I 1920 bestemte folkeafstemningen i Slesvig, hvor grænsen fremover kom til at ligge – lige midt gennem hertugdømmet Slesvig.  I den nordlige del af Slesvig var der et klart flertal for et fremtidigt tilhørsforhold til Danmark  mens et flertal i den sydlige del fortsat ønskede tilknytning til Tyskland.

Valgplakater spillede en væsentlig rolle i forbindelse med afstemningen i 1920.

Afstemningen byggede på principperne om folkets selvbestemmelsesret.

Formål: At blive klogere på Genforeningen i 1920

At arbejde med valgagitation og hvordan vi kan påvirkes

At arbejde med billedsprog

Forudsætninger: Det kan være en fordel at have beskæftiget sig med billedanalyse som redskab ligesom du skal kende til præsident Wilsons 14-punktsplan.

A: Vælg i materialet henholdsvis 2 plakater, der argumenterer for Danmark og 2 plakater, der argumenterer for Tyskland.

 

B: Beskriv plakaterne – hvad er det, de vil fortælle?

  • Hvad er det for argumenter, plakaterne kommer med?
  • Hvilket billede tegner plakaterne af henholdsvis ”en selv” og ”de andre”? Hvad er det for en national identitet, man gerne vil fremvise?
  • Hvorfor er der plakater på tysk, der argumenterer for Danmark og omvendt?
  • Vil plakaterne kunne bruges i en tilsvarende afstemning i dag?
  • Sammenlign med løbesedler og nødpenge. Er det de samme argumenter?

 

C: Det internationale perspektiv

  • Undersøg nogle af de andre afstemninger, der har fundet sted om grænsedragninger.
  • Sammenlign valgplakater og argumenter i valgkampagnen.