Tilbage til temalisten

Folkeafstemning som metode

Principper i selvbestemmelsesret

Formål: At få en forståelse for principperne i folkets selvbestemmelsesret/national selvbestemmelse og folkeafstemning som metode.

Forudsætninger: Det kan være en fordel at kende til Wilsons 14 punkter og folkeafstemningen i det dansk-tyske grænseland i 1920.

Stemmeseddel fra folkeafstemningen om vedtagelsen af Saar-statutten i 1955. Saarlandet i det tysk-franske grænseland blev efter 1. Verdenskrig mandatområde under Folkeforbundet. Der blev gennemført folkeafstemninger om Saarlandets tilhørsforhold i 1935, 1947, og endelig i 1955, hvor befolkningen afviste at opretholde en økonomisk union med Frankrig. Saarland blev følgeligt inkorporeret som delstat i Vesttyskland i 1957.

Stemmeseddel fra folkeafstemningen om vedtagelsen af Saar-statutten i 1955. Der blev gennemført folkeafstemninger om Saarlandets tilhørsforhold i 1935, 1947, og endelig i 1955, hvor befolkningen afviste at opretholde en økonomisk union med Frankrig. Saarland blev følgeligt inkorporeret som delstat i Vesttyskland i 1957.

Foto: Nationaalarchief

A: Find ud af i hvilke områder i Europa, der efter 1. verdenskrig afholdt folkeafstemninger om grænsedragningen.

B: Undersøg hvilken betydning afstemningen havde for det dansk-tyske grænseland.

C: Undersøg hvordan det er gået i nogle af de andre områder, hvor der blev afholdt folkeafstemninger efter 1. verdenskrig. Har områderne oplevet den samme fredelige udvikling som i det dansk-tyske grænseland?

D: Overvej om principperne i folkets selvbestemmelsesret kan bruges i nogle af de områder i verden, hvor der i dag er konflikter.

E: Diskuter om folkeafstemningen på Krim i 2014 lever op til principperne om folkets selvbestemmelsesret.

F: Afstemningerne i det krigshærgede Ukraine om de russiskbesatte ukrainske områders indlemning i Rusland bliver for det meste omtalt som ulovlige og som fupafstemninger. Afklar i jeres diskussion, hvad der ligger til grund for disse kommentarer?

G: Forbered en fremlæggelse for FNs Generalforsamling, hvor I fremlægger jeres syn på afstemningerne i Ukraine 2022. Referer i den fremlæggelse til det brugte materiale med citater el. lign. 

Folkeafstemnings-mindesmærket i Kärntens hovedby Klagenfurt i det østrigsk-slovenske grænseland fremhæver selvbestemmelsesrettens betydning for områdets historie.

Folkeafstemnings-mindesmærket i Kärntens hovedby Klagenfurt i det østrigsk-slovenske grænseland fremhæver selvbestemmelsesrettens betydning for områdets historie.

Foto: Wikimedia Commons