Tilbage til temalisten

Har russerne lært af grænsedragningen i 1920?

Eller har de misforstået, hvordan den dansk-tyske grænse blev fastlagt tilbage i 1920?

Engelsk kort over Ukraine

På billedet ses et kort over Ukraine. På kortet kan du se Krim (røde linjer), hvor Rusland i 2014 afviklede en folkeafstemning om, hvilket land regionen skulle tilhøre. Du ser også Donetsk og Lugansk (gule og brune linjer), som Rusland ønsker at afholde afstemninger i i 2022.

Lencer, CC BY-SA 3.0

Baggrund:

Grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland i 1920 er efterfølgende blevet omtalt som det perfekte eksempel på, hvordan stater på demokratisk vis kan løse uenigheder om, hvor grænsen skal gå. Rusland varslede i efteråret 2022, at de vil afholde afstemninger i dele af Ukraine. Russernes formål er at spørge befolkningen i to ukrainske regioner, hvilket land de gerne vil tilhøre. 

Formål:

  • Du skal kunne forklare, hvordan grænsen mellem Danmark og Tyskland blev fastlagt i 1920.
  • Du skal kunne redegøre for, hvad der ligger bag Ruslands planer om en folkeafstemning i de to ukrainske regioner. 
  • Du skal kunne forholde dig til forskellige argumenter, der er for og imod Ruslands planer om folkeafstemninger. Forudsætninger: Det er ikke et krav, men vil være en fordel, hvis I har arbejdet med 2. slesvigske krig i 1864 og Genforeningen i 1920.

På kortet ses afstemningzonerne for folkeafstemningen i 1920. 1. zone stemte en bloc (resultatet gjaldt for hele zonen), mens 2. zone stemte kommunevis. Der blev aldrig afholdt en afstemning i 3. zone.

På kortet ses afstemningzonerne for folkeafstemningen i 1920. 1. zone stemte en bloc (resultatet gjaldt for hele zonen), mens 2. zone stemte kommunevis. Der blev aldrig afholdt en afstemning i 3. zone.

Foto: Wikimedia Commons

Efter Det tyske kejserrige havde tabt 1. verdenskrig blev det aftalt, at uenigheden om dansk-tyske grænse skulle løses. Ved det danske nederlag i 1864 var store landområder blevet indlemmet i Det tyske kejserige. Befolkningen i de områder skulle nu spørges, om de ville være en del af det danske kongerige, eller en del af Tyskland. 

Derfor var der i 1920 folkeafstemninger i området, der blev delt ind i tre zoner (se billedet). I perioden op til rejste mange, der havde tilhørsforhold til områderne, til fx Flensborg for afgive deres stemme.

Trods uenigheder mellem danske politikere og mellem den danske regering og Christian 10., så endte grænsedragningen fredeligt. Og grænsen mellem Danmark og Tyskland har ligget, hvor den ligger nu lige siden.

Tag evt. afsæt i denne opgave : valgagitation i 1920

Den russiske invasion af Ukraine

I februar 2022 begyndte Rusland det, som de selv kalder en special operation i Ukraine. Ifølge russerne, så er formålet bl.a. at hjælpe det russiske mindretal i det østlige Ukraine. I de fleste lande (bl.a. Danmark) er den officielle holdning dog, at der er tale om en ulovlig russisk invasion. 

Rusland har hele tiden sagt, at de ville lade befolkningen stemme om, hvilket land de og deres region skal tilhøre. På samme måde, som der blev afholdt en afstemning i 2014 i det russisk besatte Krim. Her blev resultatet, at et overvældende flertal ville tilhøre Rusland. 

Ingen vestlige lande har dog anerkendt afstemningen i 2014.  

B: Lav en fælles opsamling i klassen med Ruslands argumenter for at afholde folkeafstemninger i regionerne og Ukraines argumenter imod afstemningerne. 

C: Diskuter nu i grupper a fire elever følgende påstande:

  • Rusland gør jo præcis, som dengang der var folkeafstemning om den dansk-tyske grænse i 1920. 
  • Det betyder ikke noget for afstemningens resultat, at områderne er besat af russiske soldater. 

D: Saml kort op på gruppernes diskussioner i klassen. Er I enige?  

E: Distuter, hvilke forskelle og ligheder er der på russernes plan og den måde, som den dansk-tyske grænse blev fastlagt tilbage i 1920 samt de øvrige afstemninger i Europa 1920?